Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Zagrajczuk, mgr inż.

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok AmorficznychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Biozgodność i prozapalny potencjał funkcjonalizowanych nanorurek węglowych[Biocompatibility and proinflammatory potential of carbon nanotubes] / Barbara ZAGRAJCZUK, Grzegorz Kazek, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta Menaszek // W: NanoBioMateriały - teoria i praktyka : materiały konferencyjne : Toruń 29-31 maja 2017 / red. Wojciech Zieliński, [et al.]. — Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, cop. 2017. — ISBN: 978-83-231-3821-1. — S. 70 PG11. — B. Zagrajczuk, A. Frączek-Szczypta - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • CuO doped gel-derived bioglasses with potential osteogenic, angiogenic and antibacterial properties / Michał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Michał Palczyński, Filip Rybczyński, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 278. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: FTIR spectroscopy, CuO, structure, XRD, bioglasses, bioactive properties

3
 • CuO doped gel-derived bioglasses with potential osteogenic, angiogenic and antibacterial propertiesBioszkła pochodzenia żelowego modyfikowane CuO o potencjalnych właściwościach osteogennych, angiogennych oraz antybakteryjnych / DZIADEK M., ZAGRAJCZUK B., Palczyński M., Rybczyński F., CHOLEWA-KOWALSKA K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Designing of bioactive polymer-ceramic composites by the use of solid liquid phase separation (SLPS) method / Bartosz Mielan, Michał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Development and characterization of strontium-containing biodegradable polymer-ceramic composites for bone tissue engineering / B. ZAGRAJCZUK, M. DZIADEK, K. CHOLEWA-KOWALSKA, M. BORCZUCH-ŁĄCZKA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Effect of materials surface and chemical properties on cells activity and elasticity in vitro characterized with AFM microscopy / ZAGRAJCZUK B., DZIADEK M., Menaszek E., Orzechowska B., CHOLEWA-KOWALSKA K., ŁĄCZKA M. // The International Journal of Artificial Organs ; ISSN 0391-3988. — 2016 vol. 39 no. 7, s. 385–386. — XLIII Annual ESAO Congress : 14–17 September 2016, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
10
 • Effect of the bioactive glass chemical composition on the bioactivity and degradation rate of polymer-ceramics composites / Barbara ZAGRAJCZUK, Michał DZIADEK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Maria ŁĄCZKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 279–280. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: degradation, PLGA, bioactive properties, gel bioglasses, composite film

11
 • Effect of the bioactive glass chemical composition on the bioactivity and degradation rate of polymer-ceramics composites / ZAGRAJCZUK B., DZIADEK M., CHOLEWA-KOWALSKA K., ŁĄCZKA M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
14
15
16
17
 • Poly($\varepsilon$-caprolactone)-based composites containing bioactive glass particles and carbon fibers for tissue engineering applications / DZIADEK M., Martínez Comesana S., STODOLAK-ZYCH E., CHOLEWA-KOWALSKA K., ZAGRAJCZUK B., Likus W., Los M., Cieślar-Pobuda A. // The International Journal of Artificial Organs ; ISSN 0391-3988. — 2016 vol. 39 no. 7, s. 386–387. — XLIII Annual ESAO Congress : 14–17 September 2016, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Poly($\varepsilon$-caprolactone)/bioactive glass composites enriched with polyphenols extracted from sage (\emph{Salvia officinalis L.}) / Michał DZIADEK, Kinga Dziadek, Barbara ZAGRAJCZUK, Elżbieta Menaszek, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materials Letters ; ISSN 0167-577X. — 2016 vol. 183, s. 386–390. — Bibliogr. s. 390, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-18. — tekst: http://goo.gl/WktcMo

 • keywords: biomaterials, bioactivity, polymeric composites, antiproliferative activity, antioxidant activity, polyphenols

19
 • Poly($\varepsilon$-caprolactone)/bioactive glass composite films enriched with polyphenols extracted from sage (Salvia officinalis L.) / DZIADEK M., Dziadek K., Ostrowska W., ZAGRAJCZUK B., Menaszek E., CHOLEWA-KOWALSKA K. // The International Journal of Artificial Organs ; ISSN 0391-3988. — 2016 vol. 39 no. 7, s. 383. — XLIII Annual ESAO Congress : 14–17 September 2016, Warsaw, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Poly($\varepsilon$-caprolactone)/gel-derived bioactive glass composites for bone tissue engineering: biocompatibility and antioxidant activity / Michał DZIADEK, Kinga Dziadek, Barbara ZAGRAJCZUK, Elżbieta Menaszek, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Poly($\varepsilon$-caprolactone)/gel-derived bioactive glass composites for bone tissue engineering: in vitro bioactivity / Michał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Kinga Dziadek, Maria BORCZUCH-ŁĄCZKA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Structural investigation on the gel-derived bioglasses from the $SiO_{2^{-}}$ CaO and the $SiO_{2}-CaO-P_{2}O_{5}$ systems / Barbara ZAGRAJCZUK, Michał DZIADEK, Zbigniew Olejniczak, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Maria ŁĄCZKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 279. — Workshop on Contemporary bioceramics : Kraków, September 12\textsuperscript{th}, 2016

 • keywords: structure, bioglasses, MAS-NMR spectroscopy, bioactive properties, gel derived glasses

23
 • Structural investigation on the gel-derived bioglasses from the $SiO_{2}- CaO$ and the $SiO_{2}- CaO – P_{2}O_{5}$ systems / ZAGRAJCZUK B., DZIADEK M., Olejniczak Z., CHOLEWA-KOWALSKA K., ŁĄCZKA M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Structural variations of bioactive glasses obtained by different synthesis routes / Michał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Piotr JELEŃ, Zbigniew Olejniczak, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 13, s. 14700–14709. — Bibliogr. s. 14708–14709, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-15. — tekst: http://goo.gl/eVROzd

 • keywords: FTIR, Raman spectroscopy, XPS, MAS-NMR, sol-gel method, melt–quenching method

25