Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506306172

PBN: 901158
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
2
 • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałychA current survey of Polish deposits of dolomites applicable in the industry of refractories / Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 1, s. 21–47. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Abstr.

 • keywords: refractories, Triassic dolomites, Devonian dolomites, converter dolomite, sintered dolomite

3
 • Analiza mössbauerowska {\em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznychMössbauer analysis of {\it black core} in some ceramic materials / Paweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaThermal analysis of some domestic dolomite materials – selected issues / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // W: XIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów = XIV-th International metallurgical conference : refractory materials in metallurgy: manufacturing, methods of testing, application : abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaSome aspects of the thermal analysis of Polish dolostones / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 619–625. — Bibliogr. s. 625, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1053–1059. — Bibliogr. s. 1058–1059, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18. — P. Wyszomirski - dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów. — tekst: https://goo.gl/ulRrNw

 • keywords: image analysis, clay raw materials, thermal expansion, hot-stage microscopy, lightweight ceramic aggregates

7
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowegoResearch on possible application of waste basaltic dust / Ferdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — Piotr Wyszomirski – dodatkowa afiliacja: Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

8
 • Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratacjęInvestigations on hydration resistance of sintered dolomite decarbonates / WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., KIELSKI A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych[Studies on usefulness of kaolin-kwarc rock from Wądroże Wielkie (Lower Silesia) for the production of ceramic tiles] / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam Karbownik // W: XIX Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 4–6 listopada 2009 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : PAN. IGSMiE, 2009. — ISBN: 978-83-60195-72-7. — S. 323–334. — Bibliogr. s. 334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśleSlovak bentonite and their utilization in Polish industry / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 235–250. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Abstr.. — XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 5–7 listopada 2008 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Andrzej KIELSKI, Czesław Goławski // W: 55\textsuperscript{th} International colloquium on Refractories 2012 : refractories for metallurgy : September 19\textsuperscript{th} and 20\textsuperscript{th}, 2012, Aachen, Germany. — Germany : ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, cop. 2012 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-00-037756-3. — S. 222–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles : [abstract] / W. PANNA, P. WYSZOMIRSKI, M. GAJEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session ME. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • keywords: viscosity, aggregates, ceramic industry, gres tiles

13
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznychCharacteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Marcin GAJEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 • słowa kluczowe: drobne frakcje granitowe, granity strzegomskie, topniki ceramiczne, płytki gresowe

  keywords: gres tiles, fine-grained granite waste, Strzegom granites, ceramic fluxes

14
 • Charakterystyka mikroflory autochtonicznej występującej w ceramicznych surowcach ilastych[Characteristics of autochthononous microflora occuring in clayey ceramic raw materials] / Kłapkowska P., Kaszycki P., Białecka A., Kasprowicz A., WYSZOMIRSKI P. // W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska : Łódź, 22–23 października 2011. — 2 ed.. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7525-596-6. — S. 92–93. — P. Wyszomirski. — afiliacja: Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacjiThe structural and textural characteristics of certain Polish dolostones affecting their decarbonatization / Małgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI, Krystyna WODNICKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 121–129, [4] k.. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka-Zapady (polskie Karpaty fliszowe)Characteristics of the clayey-siliceous rock from the Dylągówka-Zapady deposit (Polish Flysch Carpathians) as a mineral raw material / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard Myszka // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 2, s. 85–101. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Abstr.. — Piotr Wyszomirski - dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1541224507/fulltextPDF/232DEAFDFD3F4B10PQ/6?accountid=48679

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, surowiec ilasto-krzemionkowy, smektyty, montmorillonit, opal

  keywords: montmorillonite, smectite, clayey-siliceous raw material, Polish Flysch Carpathians, opal

17
 • Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej z Dylągówki (woj. podkarpackie)Characteristics of clayey-siliceous raw material from Dylągówka (podkarpackie province) / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 119. — Błędnie podana afiliacja: Wojciech Panna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Politechniczny, Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski)Raw mineral characteristics of dolostone aggregates: an example of the rock from Libiąż (Cracow-Silesian region) / Piotr WYSZOMIRSKI, Sebastian Przytuła // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Charakterystyka surowcowa kruszywa dolomitowego na przykładzie kopaliny z Libiąża (region śląsko-krakowski)[Raw mineral characteristics of dolostone aggregates: an example of the rock Libiąż (Cracow – Silesian region)] / Piotr WYSZOMIRSKI, Sebastian Przytuła // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2013 nr 3, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Summ.. — Piotr Wyszomirski – dod. afiliacja: PWSZ Tarnów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Charakterystyka surowcowa odpadu eksploatacyjnego z kopalni piaskowca w Wysoczanach (woj. podkarpackie)Characteristics of the exploitation waste from the sandstone quarry in Wysoczany (Podkarpackie Voivodeship) / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard Myszka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 88, s. 183–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.. — Piotr Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: smektyty, warstwy krosnieńskie, łupek ilasty, Wysoczany, odpad eksploatacyjny

  keywords: Krosno shale, Wysoczany, clayey shale, exploitation waste, smectites

21
 • Charakterystyka surowcowa talku ze złoża Dae Hung (Korea Północna)Characteristic of talc raw material of Dae Hung Deposit (North Korea) / Piotr WYSZOMIRSKI, Małgorzata Niesyt, Paweł Tendera // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonówRaw material characteristics of some mineral aggregates of NE Poland in the aspect of concrete durability / Piotr WYSZOMIRSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Paweł Pichniarczyk // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 363–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz., Abstr.. — P. Wyszomirski - pierwsza afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, kruszywa do betonów, kruszywa NE Polski

  keywords: natural aggregates, concrete aggregates, aggregates of NE Polski

23
 • Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowaRed clays from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship) and their industrial application / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Dolomity świętokorzyskie jako surowiec do produkcji wyrobów ogniotrwałych z klinkieru nowego typuDolostones of the Holy Cross Mts. region as raw materials for the production of refractories from clinker of a new type / Piotr WYSZOMIRSKI, Małgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Czesław Goławski // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 335–344, [2] k. tabl.. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: Winna, Jaźwica, Laskowa, dwustopniowa metoda spiekania, dekarbonatyzacja, dolomit dewoński, region świętokrzyski

  keywords: devonian dolostones, Holy Cross Mts. region, Winna, Jaźwica, Laskowa, dolostone-based refractories, two-stage clinkering

25
 • Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych możliwości i ograniczeniaDolomites from Polish deposits in the aspect of domestic refractory industry : possibilities and limitations / Barbara Radwanek-Bąk, Bogusław Bąk, Piotr WYSZOMIRSKI // W: XIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów = XIV-th International metallurgical conference : refractory materials in metallurgy: manufacturing, methods of testing, application : abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych