Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Woźniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii ZarządzaniaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza kondycji komponentów prototypowych po wysyłceAnalysis of components condition after shipment / BARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14021–14025. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14025, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Demand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 84–93. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.

 • keywords: inventory management, customer service level, demand forecasting, time series analysis, artificial neural networks (ANN)

4
 • Implementacja strategii uzupełniania poziomu zapasów w systemie przeglądu ciągłego w środowisku MatlabImplementation of selected inventory control methods in a continuous replenishment system in Matlab software / Krzysztof JURCZYK, Kamil Krawczyk, Wojciech WOŹNIAK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 4 = Selected aspects of logistics management, Vol. 4 / pod red. Jerzego Feliksa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-913-1. — S. 358–376. — Bibliogr. s. 373–376, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji, sterowanie zapasami

  keywords: customer service level, inventory control, decision suport system

5
6
 • Metoda ustalania liczby powtórzeń eksperymentu symulacyjnego o skończonym horyzoncie czasowymMethod of determination of number of replacations of terminating simulation experiments / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ; ISSN 2451-4543. — 2016 t. 78, s. 78–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: symulacja, harmonogramowanie, analiza danych wyjściowych

  keywords: scheduling, simulation, output data analysis

7
 • Modelling and optimization of coal fuels production process / Wojciech WOŹNIAK // W: International symposium on Energy challenges [Dokument elektroniczny] : Gradac, Croatia, 17–18 August 2016 : conference guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Croatia : [s. n.], 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 22–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: modelling, simulation, coal fuels production

8
 • Multiechelon inventory management - current state of art analysis' and proposed future research issues / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Nowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktuModern production line for carbon-based fuels providing high quality of the finished products / Wojciech WOŹNIAK // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, węglowe paliwa kwalifikowane, linia produkcyjna

  keywords: carbon-based fuels, production line, quality management

10
 • Nowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktuModern production line for carbon-based fuels providing high quality of the finished products / Wojciech WOŹNIAK, Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 814–823. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 822–823, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, węglowe paliwa kwalifikowane, linia produkcyjna

  keywords: quality management, carbon-based fuels, production line

11
 • Optymalizacja procesu produkcji węglowych paliw kwalifikowanych na przykładzie przedsiębiorstwa F. H. U. MEDEX sp. z o. o.Optimization of the qualified coal fuels production process on the example of F. H. U. MEDEX sp. z o. o. enterprise / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 239–252. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 252, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: węglowe paliwa kwalifikowane, optymalizacja procesu produkcyjnego, algorytm simpleks

  keywords: qualified coal fuels, production process optimization, simplex algorithm

12
 • RCM: facility maintenance facing new challenges / Mateusz SZYMIEC, Andrzej KOTARBA, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Reliability of label for prototypes / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 120

 • keywords: inventory management, customer service level, decision support system

15
 • Sterowanie zapasami części zamiennych - aktualny stan zagadnienia i proponowane kierunki dalszych badań : streszczenieSpare parts inventory control - current state of art analysis' and proposed future research issues : abstract / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN, Wojciech WOŹNIAK // W: TLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sterowanie zapasami, części zamienne, struktura wieloszczeblowa

  keywords: spare parts, inventory control, multiechelon structure

16
 • Wspomaganie decyzji inżynierskich z wykorzystaniem metod planowania eksperymentówDecision support systems with use of design of experiment methods / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: Wokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-902-5. — S. 39–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wspomaganie decyzji, projektowanie produktu, planowanie eksperymentu, komponenty prototypowe

  keywords: decision support, product design, design of experiment, prototype components

17
 • Zastosowanie narzędzi \emph {Lean Management} w zarządzaniu przedsiębiorstwem – studium przypadku[Application of Lean Management strategy within the management of manufacturing company – a case study] / Krzysztof JURCZYK, Klaudia Onyszkiewicz, Wojciech WOŹNIAK // W: Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek Makowiec, Michał Adamczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — ISBN: 978-83-946633-0-8 ; e-ISBN: 978-83-946633-1-5. — S. 135–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz.

 • słowa kluczowe: lean managament, eliminacja marnotrastwa, kaizen

18
 • Zastosowanie wybranych modeli szeregów czasowych do prognozowania wielkości sprzedażyThe use of selected time series models for forecasting sales / JURCZYK Krzysztof, Multana Hubert, WOŹNIAK Wojciech // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14299–14304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Zastosowanie zmodyfikowanej metody wskaźników sezonowości do prognozowania wielkości popytuDemand volume forecasting with the usage of the modified seasonal indices method / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN, Wojciech WOŹNIAK // Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ; ISSN 2451-4543. — 2016 t. 78, s. 69–77. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: prognozowanie popytu, analiza szeregu czasowego, metoda wskaźników sezonowości

  keywords: demand forecasting, time series analysis, seasonal indices method