Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Wagner, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900637

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacjiComparative analysis of selected water bodies in Krakow and vicinity in terms of their revitalisation / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 7th international conference : 2–4 October 2013 : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 65–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalization, metals, water bodies, biodiversity

2
 • An attempt to evaluating the water bodies in selected rural regions in the vicinity of Kraków (Poland)Próba waloryzacji zbiorników wodnych w wybranych rejonach wiejskich w sąsiedztwie Krakowa / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar, Uroš Ljubobratović // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej i kształtowania środowiska obszarów wiejskich = Current problems of water management and rural environment development / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska. — Warszawa: PAN WNBiR, 2011. — (Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ; ISSN 0084-5477 ; z. 561). — S. 195–205. — Bibliogr. s. 203–204, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Assessment of the eco-tourist potential and the recreational facilities of the quarter Bieńczyce (Dzielnica XVI), city commune of Krakow, Poland : focus on water bodies / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Peter Eggenbauer, Aleksandra Obrist, Boris Tokmačija // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.

 • keywords: Nowa Huta, sustainable development, recreation, water bodies, Bieńczyce

4
 • Charakterystyka awifauny wybranych zbiorników wodnych na terenie KrakowaCharacteristics of the avifauna of selected water bodies in Cracow / Aleksandra WAGNER // W: Dzika przyroda w mieście / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, cop. 2017. — Na okł. dod.: XIII Konferencja naukowo-techniczna : "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Dzika przyroda w mieście". — ISBN: 978-83-945245-3-1. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Comparative analysis of selected water bodies in Cracow and vicinity in terms of their revitalisationAnaliza porównanwcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacji / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-930319-6-2. — S. 139–152. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalisation, metals, water bodies, biodiversity

6
 • Contribution to the knowledge of plant diversity in the Malopolska region / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar // International Journal on Advances in Life Sciences ; ISSN 1942-2660. — 2015 vol. 7 no. 3 & 4, s. 158–176. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.

 • keywords: water bodies, vegetation, alien species, suburban areas

7
 • Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of the Vistula River in CracowEkologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej części Krakowa / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Aleksandra WAGNER // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 8 / pod red. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, 2016. — ISBN: 978-83-939544-3-8. — S. 247–260. — Bibliogr. s. 258–260, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, kamieniołomy, tereny poprzemysłowe, Podgórze, kierunki rewitalizacji

  keywords: post-industrial areas, quarries, leisure, Podgórze, directions of revitalisation

8
 • Ecotourism as a factor of sustainable development of specially protected regions / Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI, Maria ZIELIŃSKA // W: Across disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on human behaviour / eds. Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. — München ; Mering : Rainer Hampp Verlag, 2008. — (Research on Cases and Theories ; ISSN 0940-2829 ; vol. 12). — ISBN: 978-3-86618-205-9. — S. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Eco-tourist potential of the community of Liszki, district of Krakow, Poland / Olia Leniv, Barbara PATUŁA, Kensuke Suzuki, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Education for sustainable development in the region of reclaimed abandoned borrow pits in Cracow (Poland) and the region on Cracow / A. WAGNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 579–584. — Bibliogr. s. 583–584, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ekologiczna i społeczna rola ogródków działkowych na przykładzie ogrodów „Małe Błonia” i „Aster” w KrakowieEnvironmental and social role of allotment gardens, focus on the gardens „Małe Błonia” i „Aster” in Krakow / Aleksandra WAGNER, Barbara PATUŁA // W: Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość? / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2013. — ISBN: 978-83-935740-0-1. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — [Kraków : s. n.], [2002]. — 89 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 1045–1050. — Bibliogr. s. 1049–1050, Abstr.

 • keywords: water bodies, evaluation methods, tourist attractiveness, anthropogenic impact

14
15
16
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy / Jan W. DOBROWOLSKI, [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER, [et al.] // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 27–71. — Bibliogr. s. 64–70, Abstr.. — Błąd w nazwisku autora: w tekście: Turunov zamiast Tursunov. — Agata Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: sustainable development, environmental education, adaptation, biodiversity, climate change, bio-energy, bioremediation, bio-based economy, laser biostimulation, microalgae biomass

17
 • Inter-generation integration – 23 years of the activities of the AGH-UST Open University / Jan W. DOBROWOLSKI, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacjiAGH-UST campus area in Kraków and neighbouring parks in the aspect of the assessment of their revitalisation / Aleksandra WAGNER, Vesna Gulin // Problemy Rozwoju Miast ; ISSN 1733-2435. — 2014 R. 11 z. 2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — A. Wagner – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — III Międzynarodowy kongres rewitalizacji miast : rewitalizacja w polityce miejskiej : 4–6 czerwca, 2014, Kraków

 • słowa kluczowe: kampus AGH, analiza hierarchiczna, Park Jordana w Krakowie, Park Krakowski

  keywords: AGH-UST campus, Jordan Park in Kraków, Park Krakowski, hierarchical analysis

19
 • Management of the industrial area of Nowa Huta (Kraków, Poland), focus on water bodies / WAGNER Aleksandra // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 435–439. — Bibliogr. s. 439, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Możliwości turystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowychThe possibilities of tourist development in the area of the Dobczyce Reservoir and Raba River – questionnaire study / Aleksandra WAGNER, Robert MAZUR, Joanna Mazur // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2008 nr 5, s. 117–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Plant diversity in the area of water bodies near Kraków : focus on invasive plants / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar // W: InfoSys 2015 ; BioSciencesWorld 2015 [Dokument elektroniczny] : ICNS 2015 ; CONNET 2015 ; ICAS 2015 ; ENERGY 2015 ; WEB 2015 ; DBKDA 2015 ; GraphSM 2015 ; BIOTECHNO 2015 ; BIONATURE 2015 : May 24–29, 2015, Rome, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : IARIA], [2015]. — 1 dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-61208-052-9. — e-ISBN: 978-1-61208-051-2. — S. 13–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18, Abstr.. — Publikacja z konferencji BIONATURE 2015 : the sixth international conference on Bioenvironment, biodiversity and renewable energies : May 24–29, 2015, Rome, Italy. — ISBN 978-1-61208-410-7

 • keywords: alien species, suburban areas, invasive species

22
 • Populacje płazów w pobliżu wybranych zbiorników wodnych Krakowa i okolicy : ocena stopnia zagrożeniaAmphibian populations at the selected water bodies of Krakow and the vicinity : the assessment of threat / WAGNER A., MAZUR R., Tleubayeva S. // W: Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny : IX ogólnopolska konferencja herpetologiczna : Kraków, 22–23 września 2008 / red. Władysław Zamachowski ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2008. — ISBN: 978-83-7271-502-9. — S. 165–167. — Bibliogr. s. 166–167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Przeobrażenia terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w KrakowieTransformations of urban green areas related to the development of sports and recreational infrastructure; focus on the area of Nowa Huta in Krakow / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Aleksandra WAGNER // W: Kierunki zmian terenów zieleni w miastach / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2014. — ISBN: 978-83-935740-4-9. — S. 241–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rola terenów zieleni w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Dr Henryka Jordana w KrakowieThe role of green areas in sustainable development of a city : focus on Błonia Krakowskie and Dr Henryk Jordan Park in Krakow / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Aleksandra WAGNER // W: Zieleń a klimat społeczny miasta / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, 2012. — Monografia powstała na bazie artykułów nadesłanych na VIII Konferencję Naukowo-Techniczną „ Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta : zieleń a klimat społeczny miasta” : Toruń 11–12 października 2012. — ISBN: 978-83-931293-8-6. — S. 147–158. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.. — Aleksandra Wagner – afiliacja: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Selected elements of cultural landscape structure in Wielkopolska region of Poland as habitats for the parasitoid hymenoptera Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) / Hanna Piekarska-Boniecka, Robert Mazur, Aleksandra WAGNER, Paweł Trzciński // Insect Conservation and Diversity ; ISSN 1752-458X. — 2015 vol. 8 iss. 1, s. 54–70. — Bibliogr. s. 63–65, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/icad.12082/pdf

 • keywords: agricultural landscape, forest landscape, hymenoptera, marginal habitat, parasitoids, Pimplinae