Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Wądrzyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6452-2276

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909998

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Badania stanowiskowe i laboratoryjne oleju rzepakowego pod katem zawartości kwasów tłuszczowychLaboratory studies of rapeseed oil for determination of fatty acids content / JAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4731–4738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 4738, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania wpływu alkoholi pod kątem prężności par, hydroskopijności i rozdziału faz benzyn silnikowychEffect of alcohol addition to motor gasoline on vapour pressure, hygroscopicity and phase separation / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Aleksander Mazanek // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 86–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badanie wpływu temperatury pirolizy biomasy mikroalg na skład chemiczny biooleju popirolitycznegoEffect of pyrolysis temperature on the chemical composition of biooils obtained from microalgae biomass / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC, Rafał JANUS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2083–2087. — Bibliogr. s. 2087

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Bariery rozwoju rynku samochodów napędzanych gazem ziemnym w PolsceLimiting factors in development of natural-gas fueled car engines in Poland / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska : XIII słupskie forum motoryzacji : praca zbiorowa, T. 13 / pod. red. Leona Kukiełki ; Polska Akademia Nauk – Komisja Budowy Maszyn etc.. — Słupsk : Starostwo Powiatowe, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60228-30-2. — S. 61–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Bio-oil derived from microalgae as a potential source of energy / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC // Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems ; ISSN 2391-9140. — 2014 no. 1, s. 173–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr.. — [CIGR 2013] : international scientific conference : September 16–18, 2013, Kraków, Poland

 • keywords: energy, pyrolysis, microalgae, bio-oil

6
 • Budowa stanowiska badawczego w celu opracowania wydajnej metody katalitycznej konwersji odpadów z tworzyw sztucznych do wysokoenergetycznych paliw ciekłych i gazowychConstruction of the experimental set-up for effective catalytic conversion of waste plastics into high-value liquid and gaseous fuels / Przemysław Maziarka, Maciej Olszewski, Mariusz WĄDRZYK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 169–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Design factors affecting the formation of the air–fuel mixture and the process of combustion in compression ignition enginesCzynniki konstrukcyjne kształtujące proces tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i spalania w silniku o zapłonie samoczynnym / Winicjusz Stanik, Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Silniki Spalinowe = Combustion Engines ; ISSN 0138-0346. — 2013 R. 52 nr 3 dod.: CD, s. 40–50. — Bibliogr. s. 49–50. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: silnik spalinowy, paliwo, proces spalania, emisja spalin

  keywords: fuel, combustion, combustion engine, exhaust emissions

8
 • Development trends in engine oils for motor vehicles / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Diesel engines – new challenges / ed. Wiesław Piekarski. — Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 2010. — ISBN: 978-83-928882-7-7. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dobór parametrów procesu pirolizy wybranych gatunków mikroalg dla pozyskania paliwa silnikowegoOptimizing process parameters of pyrolysis for selected types of microalgae to produce engine fuels / Mariusz WĄDRZYK // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 58. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Factors that influence solid particles emission and methods of their limitationCzynniki wpływające na emisję cząstek stałych oraz metody ich ograniczenia / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2014 R. 18 nr 3, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: paliwo, silnik, filtr DPF, test NEDC

  keywords: fuel, engine, DPF filter, NEDC test

11
 • Kierunki rozwoju olejów silnikowych pojazdów samochodowych w zakresie ochrony środowiskaTrends in development of motor oils for environmental protection / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Winicjusz Stanik // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 5 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 155-160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — Publikacja zamieszczona w cz. 1

 • słowa kluczowe: silnik, olej silnikowy, baza syntetyczna, dodatki uszlachetniające

12
 • Microalgae as a potential source for biodiesel productionMikroalgi jako potencjalne źródło produkcji biopaliw / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2010 [nr] 6, s. 51–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nowe kierunki rozwoju źródeł biopaliwDevelopment trends of new biofuels sources / Mariusz WĄDRZYK, Janina WOLSZCZAK, Janusz JAKÓBIEC // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2012 nr 4, s. 111–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Odpady jako realne źródło do produkcji biogazuCommunity waste as a potential source of biogas production / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Romuald Janik // W: Silniki gazowe : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Adama Dużyńskiego ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010. — (Seria: Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 183). — ISBN: 978-83-7193-461-2. — S. 300–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Perspektywy, bariery i uwarunkowania techniczne dotyczące eksploatacji biopaliwPerspectives, barriers and technical specifications of biofuels exploitation / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów = Proceedings of the Institute of Vehicles ; ISSN 1642-347X. — 2011 nr 1, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwaPyrolysis of microalgae as an effective process to derive liquid biofuels / Mariusz WĄDRZYK, Janusz JAKÓBIEC // Acta Agrophysica ; ISSN 1234-4125. — 2011 vol. 17(2), s. 405–419. — Bibliogr. s. 418–419, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rola i znaczenie badań eksploatacyjnych w zakresie oceny użytkowej olejów silnikowych. Cz. A, Proces degradacji olejów silnikowychThe role of operational tests in the assessment of engine oils / JAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz, Cieślikowski Bogusław // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4739–4746. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 4746, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rola i znaczenie badań eksploatacyjnych w zakresie oceny użytkowej olejów silnikowych. Cz. B, Ocena eksploatacyjna stanu technicznego silnika w aspekcie cech funkcjonalnych układu smarowaniaThe role of operational tests in the assessment of engine oils / JAKÓBIEC Janusz, WĄDRZYK Mariusz, Cieślikowski Bogusław // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4747–4754. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 4754, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Synteza mezoporowatych materiałów \emph {pseudo}-CMK-3 na drodze nanoreplikacji krzemionki SBA-15 po ekstrakcji templatu roztworem $KMnO_{4}$[Synthesis of mesoporous \emph {pseudo}-CMK-3 materials by nanoreplication of SBA-15 silica detemplated using $KMnO_{4}$ solution] / Rafał JANUS, Piotr Natkański, Mariusz WĄDRZYK, Barbara Dudek, Marta GAJEWSKA, Piotr Kuśtrowski // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — s. 1081. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 1081. — R. Janus, M. Wądrzyk – dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The process of deposit formation on piezoelectric injector of \emph{Common Rail} fuel injection systemProces tworzenia osadów na elementach wtryskiwaczy piezoelektrycznych układu wtrysku paliwa typu \emph{Common Rail} / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Bogusław Cieślikowski, Aleksander Mazanek // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 48–54. — Tryb dostępu: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_JJMW.pdf [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 54, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: paliwo, silnik, wtryskiwacz, układ wtryskowy

  keywords: fuel, engine, injector, fuel injection

21
 • Upłynnianie odpadowej materii organicznej do biooleju w wodzie w warunkach podkrytycznychLiquefaction of waste organic matter towards bio-oil in subcritical water / Mariusz WĄDRZYK, Rafał JANUS, Janusz JAKÓBIEC // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1913–1918. — Bibliogr. s. 1918

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Węgiel kamienny alternatywnym paliwem silnikowym[Coal as an alternative engine fuel] / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Zagadnienia konstrukcji i eksploatacji maszyn i pojazdów : monografia / pod red. Jarosława Czabana, Dariusza Szpicy ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. — Lublin : LTN, 2010. — Na s. tyt. dod.: 60 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. — ISBN: 978-83-62025-04-6. — S. 198–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wpływ dodatku etanolu do benzyn silnikowych na trwałość silnika o zapłonie iskrowym oraz na proces tworzenia osadów w trakcie jego pracyEffect of ethanol addition to motor gasoline on spark ignition engine life and deposit formation during its operation / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK, Aleksander Mazanek // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 8, s. 1401–1408. — Bibliogr. s. 1406–1408

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ oleju smarującego i biopaliwa na stan techniczny silnika o zapłonie samoczynnymEffect of lubricating oil and biofuel on technical state of compression-ignition engines / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1651–1666. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1666. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ oleju smarującego i biopaliwa na stan techniczny silnika o zapłonie samoczynnymEffect of lubricating oil and biofuel on technical state of compression-ignition engines / Janusz JAKÓBIEC, Mariusz WĄDRZYK // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych