Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Trela, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania ŚrodowiskiemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacji oraz wynikających z nich kosztów zewnętrznych dla ciężkich pojazdów użytkowych w zależności od spełnianej normy emisji spalinAnalysis of operating costs and external costs of heavy duty vehicles according to the emission standards / Mariusz TRELA // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 201–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ciężkie pojazdy użytkowe, koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, internalizacja

  keywords: heavy duty vehicles, external costs, operating costs, internalization

2
 • Analiza kosztów prywatnych i społecznych dla autobusu miejskiego zasilanego elektrycznie i konwencjonalnieAnalysis of private and social costs for the electric city bus and conventional city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5001–5006. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5006, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, silnik EURO VI, koszty prywatne, zasilanie autobusu miejskiego

  keywords: external costs, diesel powered city bus EURO VI, private costs

3
 • „Ecodriving” jako sposób ograniczenia kosztów prywatnych i społecznych”Ecodriving” as a method to reduce private and social costs of transport / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4994–5000. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5000, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ecodriving, ekonomiczny i ekologiczny styl

  keywords: economic and ecological style of driving, ecodriving

4
 • Economic instruments for the internalization of external costs of road transportInstrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym / Leszek PREISNER, Mariusz TRELA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport drogowy, instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskowego, internalizacja kosztów, koszty zewnetrzne transportu

  keywords: road transport, economic instruments for environmental management, internalization costs, external costs of transport

5
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

6
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

7
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

8
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

9
 • Emisja zanieczyszczeń i koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji elektrycznego autobusu miejskiego w Polsce w porównaniu do autobusu spalinowegoPollutants emission and external costs connected with operation of electric city bus and conventional city bus in Poland / TRELA Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5289–5296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd Cd-ROM. — Bibliogr. s. 5295–5296, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport Company) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Finansowe i środowiskowe aspekty wymiany taboru w MPK SA w KrakowieFinancial and environmental aspect of exchange buses in MPK SA (City Public Transport) in Krakow / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of selected sources of pollutants emissions on the air quality in CracowWpływ wybranych źródeł emisji zanieczyszczeń na stan powietrza atmosferycznego w Krakowie / Mariusz TRELA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 321–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_05.pdf [2017-03-21]. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, kotły węglowe

  keywords: road transport, pollutants emission, coal fired boilers, envirnonmental protection

13
 • Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowegoInitiatives for sustainable road transport / Mariusz TRELA // W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny / pod red. Andrzeja Graczyka. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 225). — ISBN: 978-83-7695-127-0. — S. 308–324. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce[Internalization of external costs of the road transport in Poland] / Mariusz TRELA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 259 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0589). — Bibliogr. s. 231–244. — ISBN: 978-83-7464-743-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji miejskiego autobusu elektrycznego i spalinowego EURO VIOperation external costs of electric city bus and conventional EURO VI city bus / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5007–5013. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5013, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, emisja zanieczyszczeń, autobusy miejskie, norma emisji spalin EURO I, EURO VI

  keywords: emission, external costs, city bus, emission standards EURO I, EURO VI

16
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczneExternal costs in enterprises' activity and possibilities of internalization – theoretical aspect / Mariusz TRELA // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 171–179. — Bibliogr. s. 177–179, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Ocena kosztów eksploatacji środków transportu drogowego w firmie o profilu budowlanym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwojuAssessment of operating costs of road transport vehicles in a building profile company including aspects of sustainable development / Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, transport drogowy, normatywne zużycie paliwa

  keywords: external costs, road transport, norms of fuel consumption

19
 • Perspektywy zrównoważonego rozwoju transportu drogowego w Polsce do 2030 rokuPerspective on the development of sustainable road transportation in Poland until 2030 / Tadeusz PINDÓR, Mariusz TRELA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 117–129

 • keywords: electric vehicles, external costs, road transport, pollutants emissions

20
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do transportu drogowego w Polsce[European Union policy in environmental protection with reference to road transport in Poland] / Mariusz TRELA // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-453-8. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 289–290, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Porównanie kosztów prywatnych i kosztów społecznych związanych z eksploatacją zestawów transportowych dla trzech modeli ciągników siodłowychComparison of the private and social costs connected with the operation of the truck and trailer sets for the three models of trucks / Mariusz TRELA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9876–9881. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9881, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, koszty eksploatacji, zestawy transportowe

  keywords: external costs, truck and trailer sets, operation costs

22
 • Porównanie kosztów społecznych związanych z zakupem ciągników siodłowych z naczepami spełniających normę Euro 5 i Euro 6 i ich eksploatacjąComparison of purchase and operation social costs of trucks and trailers Euro 5 and Euro 6 / Mariusz TRELA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; ISSN 0208-4821. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 201–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Proces wdrażania środowiskowych norm Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego w PolsceThe process of implementation of the European Union environmental norms in automotive industry companies in Poland / Mariusz TRELA // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Proposal of a methodology enabling application of the COPERT IV method to calculate air emissions from light and heavy duty vehicles, buses, motorcycles and mopeds in PolandPropozycja metodologii umożliwiającej zastosowanie metody COPERT IV do obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych, autobusów, motocykli i motorowerów w Polsce / Mariusz TRELA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 281–292. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 291–292, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_02.pdf

 • słowa kluczowe: transport drogowy, emisja zanieczyszczeń, metoda COPERT IV

  keywords: road transport, COPERT IV method, pollutants emission

25
 • Proposal of calculation method of pollutants emission from road transport / Mariusz TRELA // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov i aspirantov kafedry èkonomiki i menedžmenta / pod red. kandidata èkonomičeskih nauk L. A. Kostygovoj ; Federal'noe agenstvo po obrazovaniû, Gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet, Moskovskij institut stali i splavov. — Moskva : Izdatel'stvo “UČEBA”, 2008. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 120–121, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych