Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Tomaszewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców EnergetycznychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Assessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method / Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75, iss. 9 poz. 804, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-27. — tekst: https://goo.gl/hiUiGl

 • keywords: measurement uncertainty, Poland, mineral waters, medicinal qualities, curative waters

2
 • Badania wód termalnych – propozycja technicznych rozwiązań w zakresie poboru próbek[Thermal water study – the proposal for sampling technical solutions] / Klaudia KORZEC, Mateusz Szatko, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR // W: Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej : XXI konferencja : Warszawa, 8–9 grudnia 2016 / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś. — [Warszawa : UW], [2016]. — ISBN: 978-83-89379-44-3. — S. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Boron as a water micropollutant : comparison of reference methods of determination of boron in water samples / Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Adam POSTAWA // W: CLEAR 2014 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Chuncheon, Korea, October 5–8\textsuperscript{th}, 2014. — Korea : Hanrimwon Co., [2014]. — S. 148

 • keywords: water, boron, analytical determination, water samples

4
 • Boron removal from geothermal water using DOW chemical high separation BWRO membrane / Barbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Ewa KMIECIK // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2016 vol. 57 iss. 57, s. 27477–27484. — Bibliogr. s. 27484, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-28. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, boron, desalination, reserve osmosis

5
 • Doświadczenia Islandii w zakresie wykorzystania niskotemperaturowych zasobów energii geotermalnejThe Icelandic experiece in using geothermal energy resources within low-temperature areas / Anna Drabik, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 111–120. — Bibliogr. s. 119–120, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Islandia, zasoby niskotemperaturowe

  keywords: geothermal energy, Iceland, low-temperature

6
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Hołojuch // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 106–107. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: borehole, injection, concentrate disposing, inland water treatment processes

7
 • Energy and environmental aspects assesment of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 57–58. — L. Pająk, B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Science

 • keywords: heating, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, heat pomp, water/water heat pomp

8
9
 • Geologiczne uwarunkowania oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w PolsceGeological conditions of evaluation of the potential of low-temperature geothermal energy in Poland / Magdalena TYSZER, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 7, s. 265–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, właściwości termiczne, niskotemperaturowa energia geotermalna, wymiennik pionowy, wymiennik poziomy

  keywords: thermal properties, heat pump, low-temperature geothermal energy, vertical exchanger, horizontal exchanger

10
 • Geothermal water treatment : membrane selection for the RO process / Barbara TOMASZEWSKA, Michał Bodzek, Mariola Rajca, Magdalena TYSZER // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 64, s. 292–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr.. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (MEMPEP 2016) : Zakopane, Poland, 15–19 June 2016

 • keywords: geothermal water, water treatment, reverse osmosis, membrane selection

11
 • Implementation of QA/QC program in research related to the membrane processes use in termal water treatment / E. KMIECIK, B. TOMASZEWSKA, K. WĄTOR, M. Bodzek, M. Rajca, M. TYSZER // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 274–275. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Innowacyjne badania nad wykorzystaniem swoistych cech wód termalnych Mszczonowa w produkcji wód mineralnychInnovative research into the use of specific features of Mszczonow geothermal waters in the production of mineral water / Barbara TOMASZEWSKA, Wiesław Bujakowski, Magdalena TYSZER // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • słowa kluczowe: geotermia, wody termalne, koncentrat, Mszczonów

  keywords: geothermal water, geothermics, Mszczonow, concentrate

13
 • Metodyka opróbowania ujęć wód termalnych – aspekty techniczneMetodology of thermal water sampling – technical aspects / Klaudia KORZEC, Ewa KMIECIK, Anna MIKA, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 nr 1, s. 75–87. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody termalne, metodyka opróbowania, pomiary parametrów nietrwałych wód

  keywords: sampling methodology, thermal water, unstable parameters measurement

14
 • Model koncepcyjno-numeryczny procesu zatłaczania rozcieńczonych wód w warunkach skierniewickiego systemu geotermalnegoConceptual and numerical model of the dilute waters injection process into the Skierniewice Geothermal System / Barbara TOMASZEWSKA, Maciej Miecznik // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 92, s. 359–371. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: geotermia, wody termalne, zatłaczanie wód

  keywords: thermal waters, geothermics, water injection

15
 • Możliwości magazynowania energii w kawernach solnychPossibilities of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, sprężone powietrze

  keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

16
 • Nanofiltration as a pretreatment process for geothermal water treatment - preliminary results / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Mariola Rajca, Grażyna Hołojuch // W: Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych : XIII ogólnopolska szkoła membranowa : 18–21 października 2015, Toruń-Przysiek : program, książka abstraktów, lista uczestników / ed. by Wojciech Kujawski, Karolina Jarzynka ; Polskie Towarzystwo Membranowe. — Toruń : [s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-231-3464-0. — S. 200–201. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: geothermal water, nanofiltration, membrane process

17
 • Numerical modelling in research on geothermal systems / Marta DENDYS, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK // Bulletin of Geography. Physical Geography Series ; ISSN 2080-7686. — 2015 no. 9, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, computer simulation, geothermal systems, thermal water

18
 • Ocena potencjału technicznego wybranej MEW w powiecie rzeszowskimEvaluation of the technical potential of a selected small hydropower plant in the Rzeszów district / Magdalena Blok, Barbara TOMASZEWSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2015 nr 2, s. 61–78. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: MEW Wisłok, Rzeszów, potencjał techniczny

  keywords: SHP Wisłok, Rzeszów, technical potential

19
 • Odsalanie wód geotermalnychDesalination of geothermal waters / Michał Bodzek, Barbara TOMASZEWSKA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. — Poznań ; Kudowa Zdrój : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016. — ISBN: 978-83-64959-45-5. — S. 491–515. — Bibliogr. s. 514–515. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polska Akademia Nauk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Porównanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania pompy ciepła typu woda/woda i solanka/woda do ogrzewania domu jednorodzinnegoComparison of energy, economic and environmental impacts of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 4, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, ogrzewanie, pompy ciepła woda/woda, pompy ciepła solanka/woda, płaski gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: energy efficiency, heat pump, heating and air conditioning of buildings, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, water/water heat pomp

21
 • Possibility of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 405–415. — Bibliogr. s. 414–415, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/EJosr6

 • keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

22
 • Potencjał małych elektrowni wodnych na świecie oraz istniejące systemy wspierania ich budowyGlobal small hydropower plants' potential and the existing support systems for their construction / Magdalena Blok, Barbara TOMASZEWSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2015 nr 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: małe elektrownie wodne, potencjał MEW, systemy wsparcia OZE

  keywords: small hydropower plants, SHPs' potential, RES' support systems

23
 • Preliminary assessment possibility of the use of concentrate obtained in the membrane processes on the example of selected mineralized water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER // W: MinWat 2017 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international multidisciplinary conference on Mineral Waters : Genesis, Exploitation, Protection and Valorisation : Luso, Portugal, 26\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} March 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Prevention of scaling in geothermal water desalination by means of nanofiltration / M. Rajca, M. Bodzek, B. TOMASZEWSKA, M. TYSZER, K. WĄTOR, E. KMIECIK // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 49–50. — B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: scaling, mineral water, desalination, nanofiltration, reverse osmosis

25
 • Projekt Kindra : dostępnosć informacji o wodach podziemnych w Polsce na tle innych krajów europejskichKindra project : the availability of groundwater information sources in Poland compared to other European countries / Barbara TOMASZEWSKA, Marta Dendys // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 179–188. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. M. Dendys - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: wody podziemne, monitoring wód podziemnych, projekt KINDRA, dane o zasobach wód podziemnych

  keywords: groundwater, groundwater monitoring, KINDRA project, groundwater resources data