Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Szyba, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w EnergetyceOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności po akcesji do UE – próba oceny[Safety and quality of Polish food after accession to the EU – attempt of evaluation] / Marta SZYBA // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2014 R. 46 nr 6, s. 31–35. — Afiliacja autorki potwierdzona erratą z nr 10/2014 (s. 33)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 62–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, standards ISO, food quality, food safety

3
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, foof guality and safety, standards ISO

4
 • Jakość żywności a społeczna odpowiedzialność przemysłu spożywczego[Food quality and corporate social responsibility in the food industry] / Marta SZYBA // Gospodarka Regionalna i Turystyka : studia i materiały / Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach ; ISSN 1733-4314. — 2014 z. 12, s. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.. — VI krajowa studencka konferencja naukowa : społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR : [Myślenice, 24.05.2014]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Pozytywne i negatywne skutki wprowadzania innowacji w produkcji artykułów spożywczych[Positive and negative effects of introduction innovation in the production of grocery articles] / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Technologie-bezpieczeństwo-środowisko [Dokument elektroniczny] : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. [17–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf [2017-04-12]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: innowacje, przemysł spożywczy, barwniki organiczne, substancje dodatkowe

6
 • Pozytywne i negatywne skutki wprowadzania innowacji w produkcji żywności[Positive and negative effects of innowation in food production] / Marta SZYBA // W: Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Rzetelna informacja o produktach głównym elementem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw łańcucha żywnościowegoReliable information about products – the main element of corporate social responsibility policy in food chain / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2016 R. 48 nr 9, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: jakość i bezpieczeństwo żywności, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), łańcuch żywnościowy

  keywords: corporate social responsibility (CSR), food chain, food quality and safety