Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Stoch, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Archeometria w KrakowieArcheometric investigations in Cracow / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 13–30. — Bibliogr. s. 28–30, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Bioaktywne szkła i materiały szkło-ceramiczne[Bioactive glass and glass-ceramic materials] / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7837-054-3. — S. 488–507. — Bibliogr. s. 506–507. — L. Stoch, M. Ciecińska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Chemical interactions of components and glass structure formation and stability / STOCH L. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 18 poz. 046

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Crystallochemical aspects of structure controlled processes in oxide glasses / Leszek STOCH // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2008 vol. 38 no. 1, s. 225–235. — Bibliogr. s. 234–235. — tekst: http://goo.gl/ZZzzZf

 • keywords: glass-ceramics, oxide glasses, middle range structure ordering, nano-crystallization

5
 • Działalność Komisji Nauk Technicznych PAU w latach 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011)Activities of the Commission of Technical Sciences of the Polish Academy of Arts and Sciences in 2010–2011 (1 VIII 2010–31 V 2011) / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 7–11. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Early stage of crystallisation in $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO(ZnO)$ and $SiO_{2}.BPO_{4}$ glasses – HRTEM study / L. STOCH // European Journal of Glass Science and Technology. Part B, Physics and Chemistry of Glasses ; ISSN 1753-3562. — 2008 vol. 49 no. 4, s. 220–228. — Bibliogr. s. 228. — Publikacja dostępna online od: 2008-08-01

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Luty szklane dla wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)Glass sealants for high temperature oxide fuel cells (SOFC) / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 608–617. — Bibliogr. s. 617, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/387

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Mechanisms of crystal structure organisation in magnesium aluminosilicate glass: HREM and analytical study / Leszek STOCH, Jozef Lelatko // European Journal of Glass Science and Technology ; ISSN 1753-3546. Part A, Glass Technology. — 2008 vol. 49 no. 4, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188. — Proceedings of the eighth European Society of Glass Science and Technology conference : Sunderland, UK, 10–14 September 2006. — Sheffield : Society of Glass Technology, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Mikroelementowy nawóz mineralny[Microelement mineral fertilizer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WACŁAWSKA Irena, STOCH Leszek, SZUMERA Magdalena. — Int.Cl.: C05D 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402287 A1 ; Opubl. 2014-07-07. — Zgłosz. nr P.402287 z dn. 2012-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 14, s. 13. — Błędnie podano nazwisko: Szumer Magdalena. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402287A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mikroelementowy nawóz mineralny[Microelement mineral fertilizer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Magdalena SZUMERA. — Int.Cl.: C05D 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224023 B1 ; Udziel. 2016-04-22 ; Opubl. 2016-11-30. — Zgłosz. nr P.402287 z dn. 2012-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224023B1.pdf

 • słowa kluczowe: mikroelementy, szklisty nawóz mineralny, makroelementy, kontrolowana rozpuszczalność

  keywords: microelements, glassy mineral fertilizer, macroelements, controlled solubility

11
 • Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań : materiały międzynarodowej konferencji : Warszawa – Konstancin Jeziorna 2007Modern technologies of ceramic materials and their investigations : proceedings of the international conference / red. Roman PAMPUCH, Leszek STOCH. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — 293 s.. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 101). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60958-02-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • On the significance of parent mineral structure and the immediate environment for kaolinite formation / Leszek STOCH, Katarzyna GÓRNIAK, Adam GAWEŁ // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 155. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5[Works of the Commission of Technical Sciences, Vol. 5] / pod red. Leszka STOCHA ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — 141 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7676-125-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Significance of components reactivity in nanocrystallization of glass / Leszek STOCH // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych[Production method of porous glass and glass–ceramic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CIECIŃSKA Małgorzata, STOCH Leszek. — Int.Cl.: C03B 19/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 382786 A1 ; Opubl. 2009-01-05. — Zgłosz. nr P.382786 z dn. 2007-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 1, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL382786A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Sposób wytwarzania porowatych szkieł i materiałów szkłoceramicznych[Production method of porous glass and glass-ceramic materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Małgorzata CIECIŃSKA, Leszek STOCH. — Int.Cl.: C03B 19/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211298 B1 ; Udziel. 2011-11-17 ; Opubl. 2012-05-31. — Zgłosz. nr P.382786 z dn. 2007-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211298B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Stan szklistyVitreous state / Leszek STOCH // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7676-019-3. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Study of crystallization of vitrified waste incineration ashes / Leszek STOCH, Bernadetta PROCYK, Paweł STOCH // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Szkliste zasypki smarujące do krystalizatorów stalowniczychGlassy mould fluxes / Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 591–598. — Bibliogr. s. 598

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło-ceramiki optycznie aktywnej[Optically active glass-ceramics and the method of obtaining optically active glass-ceramics] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin ŚRODA, Leszek STOCH. — Int.Cl.: C03C 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212694 B1 ; Udziel. 2012-04-11 ; Opubl. 2012-11-30. — Zgłosz. nr P.387593 z dn. 2009-03-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212694B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób otrzymywania szkło–ceramiki optycznie aktywnej[Optically active glass–ceramics and the method of obtaining optically active glass–ceramics] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŚRODA Marcin, STOCH Leszek. — Int.Cl.: C03C 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387593 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.387593 z dn. 2009-03-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387593A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowychFoam glass based on raw material wastes / Bernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1159–1164. — Bibliogr. s. 1164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24