Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktoria Sobczyk, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Nastaj

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2082-9644

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909526

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 202, z ogólnej liczby 212 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Agrosfera ta ïï rol' u zabrudnennì navkolišn'ogo seredoviŝa[Agrosfera and its role in environmental pollution] / W. SOBCZYK, O. M. Nagornûk // W: Naukovì dopovìdì NUBìP Ukraïni 10-1 (17) [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ukraina : s. n.], [2010]. — Ekran [1–17]. — Tryb dostępu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2010_1/10nomarp.pdf [2010-05-27]. — Bibliogr. ekran [17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : [s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7342-266-7. — S. 3–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzjiAHP – computers methods for complex decision support / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych na przykładzie Jastrzębia ZdrojuPublic acceptance of reclamation activities in industrial areas on the example of Jastrzebie Zdroj / Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych / red. nauk. Jan Skowronek. — Lędziny–Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2010. — ISBN: 978-83-905712-9-4. — S. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych, na przykładzie Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie)The public acceptance of reclamation activities in industrial areas, exemplified by the city of Jastrzebie Zdroj (Silesian voivodship) / Małgorzata PAWUL, Wiktoria SOBCZYK // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : III międzynarodowa konferencja : Ustroń 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Polska : s. n.], [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27–28. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Alternative agriculture as a key to sustainable rural development / W. SOBCZYK, O. Nagorniuk // Agroekologíčnij Žurnal ; ISSN 2077-4893. — 2012 nr 2, s. 42–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza możliwości rekultywacji wyrobisk po eksploatacji piasku i żwiru w kierunku rekreacyjnym[The analysis of the possibility of restoring the excavation of sand and gravel operation in the direction of recreation] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2014 nr 3, s. 62–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami w Polsce[Analysis of legal regulations concerning of waste management in Poland] / Aleksandra Kubica, Wiktoria SOBCZYK // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2016 nr 2, s. 4–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Antropogeniczne procesy zasolenia glebAnthropogenic salinisation processes / Maciej GLINIAK, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2013 nr 4 cz. 1, s. 271–277. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gleby solne, zasolenie, rekultywacja techniczna i biologiczna

  keywords: salty soil, salinity processes, technical and biological reclamation

11
 • Aspekty społeczne i środowiskowe gospodarki odpadamiSocial and environmental aspects of waste management / Wiktoria SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 217, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0657). — Bibliogr. s. 207–213, Summ.. — ISBN: 978-83-7464-874-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Assessing the impact of selected environmental factors on the level of student knowledge / Wiktoria SOBCZYK, Oksana Nagorniuk, Olga Nagorniuk // W: Edukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 = Education – Technology – Computer Science : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — ISBN: 978-83-7586-025-2. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 309–310

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Co łączy górnictwo, jaskinie i Naturę 2000?[What connects mining, caves and Natura 2000?] / Piotr Kowalski, Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 6, S. 64–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: osuwisko, piaskowce cergowskie, kamieniołom Lipowica, Natura 2000 , skutki eksploatacji

  keywords: Cergowa sandstones, Natura 2000, mining effects, Lipowica quarry , landslip, effects of exploitation

15
 • Co nas truje w mieście? : antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery[What makes us poisnoning in the city? : anthropogenic sources of air pollution] / Wiktoria SOBCZYK, Dominika Lepa // Refleksje ; ISSN 1425-5383. — 2015 nr 4, s. 36–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Co wiemy o ekologicznych oznaczeniach towarów?[What do we know about the ecolabelling of goods?] / Katarzyna Agnieszka Wójcik, Wiktoria SOBCZYK // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2013 nr 7, s. 18–20. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • „Człowiek jest częścią przyrody” : z dr hab. inż. Wiktorią Sobczyk, profesorem nadzwyczajnym AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie im. Stanisława Staszica, rozmawia Sławomir Iwasiów'Man is part of nature' / Wiktoria SOBCZYK, rozm. Sławomir Iwasiów // Refleksje ; ISSN 1425-5383. — 2015 nr 4, s. 6–7. — W czasopiśmie dostępny również tekst w j.angielskim

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Czynniki niebezpieczne w gospodarstwie domowym. Cz. 1, Rodzaje i źródła zanieczyszczeń gazowych[Factors hazardous household. Pt. 1, Types and sources of gaseous pollutants] / Kornelia Ciuruś, Wiktoria SOBCZYK // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2017 nr 11, s. 21–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Directions of the reclamation and development of wastelandKierunki rekultywacji i zagospodarowania nieużytków / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Dodajemy mocne strony: wykorzystanie analizy SWOT do opisu pozytywnych aspektów działalności górniczej w raportach Oceny Oddziaływania na Środowisko[We add strengths: the use of a SWOT analysis to describe the positive aspects of mining activities in the reports of the Environmental Impact Assessment] / Anna KOWALSKA, Wiktoria SOBCZYK // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2014 nr 4–5, s. 46–48, 51-52. — Bibliogr. s. 52

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, działalność górnicza, ocena oddziaływania na środowisko, oddziaływanie na środowisko, SWOT, OOŚ

21
 • Dostęp do informacji o finansowaniu inwestycji środowiskowych w opinii społeczeństwaAccess to information on the financing of environmental investments in public opinion / Patrycja Bytnar, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 341–347. — Bibliogr. s. 346, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, inwestycje środowiskowe, świadomość społeczna

  keywords: environmental protection, environmental education, public awareness, environmental investments

22
 • Działalność górnicza a środowisko : studium przypadkuMining activity and the environment : a case study / Wiktoria SOBCZYK, Anna Kowalska. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 177 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0623). — Bibliogr. s. 159–167, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-786-1. — Wersja elektroniczna książki również W: 4. Polski Kongres Górniczy [Dokument elektroniczny] : sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju? : 20–22.11.2017, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 93

 • keywords: renewable energy sources, environmental protection, solar power

24
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Ecological education for sustainable development of rural areas / Izabela Wielewska, Maciej Gliniak, Wiktoria SOBCZYK, Piotr Prus // W: Integrated and sustainable regional development marketing and sustainable consumption : Jelgava, 27-28.04.2017. — Jelgava : [s. n.], 2017. — (Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development” / Latvia University of Agriculture. Faculty of Economics and Social Development ; ISSN 1691-3078 ; 45). — ISBN: 978-9984-48-261-3. — S. 250–257. — Bibliogr. s. 257, Abstr.

 • keywords: environmental education, rural areas, education for sustainable development