Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Reczyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, Katedra BiomateriałówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • $CaCO_{3}$, $MgCO_{3}$ and $(Mg/Ca)CO_{3}$ microparticles for applications in bone regeneration : synthesis, characterization and incorporation in self-gelling hydrogel-microparticle composites / K. RECZYŃSKA, T. E. L. Douglas, K. PIETRYGA, A. Łapa, A. G. Skirtach, E. PAMUŁA // W: BSTE 2015 : Belgian Symposium on Tissue Engineering : 19–20 March 2015, Leuven, Belgium. — [Belgium : s. n.], [2015]. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ca:Mg:Zn:$CO_{3}$ and Ca:Mg:Zn:$CO_{3}$-tri- and bi-elemental carbonate microparticles for novel injectable self-gelling hydrogel-microparticle composites for tissue regeneration / Timothy E. L. Douglas, Katarzyna Sobczyk, Agata ŁAPA, [et al.], Katarzyna RECZYŃSKA, Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA, [et al.] // Biomedical Materials ; ISSN 1748-6041. — 2017 vol. 12 no. 2 art. no. 025015, s. 1–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-24. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/aa6200/pdf

 • keywords: composite, zinc, magnesium, hydrogel, carbonate, gellan gum, injectable

3
 • Chitosan and chitosan/hydroxyapatite coatings produced by electrophoretic deposition on near-$\beta$ titanium alloy and their impact on bioactivity, cell adhesion and proliferation / K. PIETRYGA, K. RECZYŃSKA, Ł. RUMIAN, M. KROK-BORKOWICZ, D. JUGOWIEC, T. MOSKALEWICZ, E. PAMUŁA // W: BioMaH [Dokument elektroniczny] : Biomaterials for Healthcare : biomaterials for tissue and genetic engineering and the role of nanotechnology : 1\textsuperscript{st} biennial conference : October 17\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th}, Rome, Italy : proceedings / a cura di Julietta V. Rau, Antonio Ravaglioli. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Roma : CNR, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-88-8080-214-3. — S. 493–496. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {https://goo.gl/rb5tUW}

 • keywords: chitosan, hydroxyapatite, osteoblasts, electrophoretic deposition, Ti-13Nb-13Zr alloy

4
5
 • Effect of sintering conditions on the structural and biological properties of porous $TiO2$ bone scaffolds / Tiainen Hanna, RECZYŃSKA Katarzyna, Haugen Håvard Jostein // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1–2], ID: 02194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Katarzyna Reczyńska - dod. afiliacja: Department of Biomaterials, University of Oslo

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Enhancement of mineralized hydrogels for bone regeneration with polyphenol-rich seaweed-derived dietary supplement Seanol®: effects on mineralization, antioxidant properties and cytocompatibility / Timothy E. L. Douglas, Katarzyna RECZYŃSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, Mojca Božič, Elżbieta PAMUŁA, Andre G. Skirtach // W: UKSB 2015 : UK Society for Biomaterials 14\textsuperscript{th} annual conference and postgraduate day : 25\textsuperscript{th} and 26\textsuperscript{th} June 2015, Belfast, Northern Ireland : abstract booklet and programme. — [UK : UK Society for Biomaterials], [2015]. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Enrichment of enzymatically mineralized gellan gum hydrogels with phlorotannin-rich \emph{Ecklonia cava} extract Seanol® to endow antibacterial properties and promote mineralization / Timothy E. L. Douglas, Agnieszka Dokupil, Katarzyna RECZYŃSKA, [et al.], Małgorzata KROK-BORKOWICZ, [et al.], Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA // Biomedical Materials ; ISSN 1748-6041. — 2016 vol. 11 no. 4, s. 045015-1–045015-13. — Bibliogr. s. 045015-12–045015-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-10. — tekst: https://goo.gl/TCCn0X

 • keywords: composite, mineralization, hydrogel, antibacterial, polyphenol

9
 • Enrichment of enzymatically mineralized gellan gum hydrogels with polyphenol-rich \emph {Ecklonia cava} extract Seanol® to endow antibacterial properties / Timothy E. L. Douglas, Gilles Brackman, Katarzyna RECZYŃSKA, Agnieszka Dokupil, Krzysztof PIETRYGA, Peter Dubruel, Tom Coenye, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-03]. — Bibliogr. s. 136. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Enzymatically induced mineralization of gellan gum for bone tissue engineering applications : impact of manufacturing conditions on mineralization effectiveness / K. PIETRYGA, K. RECZYŃSKA, B. Kolecka, K. Pach, E. PAMUŁA // W: CECRM 2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference on Regenerative Medicine : Bydgoszcz, Poland, 14–15 March 2015 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bydgoszcz : Association for the Development of Regenerative Medicine “Aksolotl”, [2015]. — S. 74–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cecrm.pl/AbstractBook.pdf [2015-04-09]. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Fatty acid-based carriers for lung cancer treatment / Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski // W: 2016 postgraduate cancer research symposium : 2 December 2016, Sydney. — [Sydney : s. n.], [2016]. — S. 8. — K. Reczyńska – dod. afiliacja: University of Sydney

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Gellan gum with calcitonin-loaded nanoparticles for intra-bone drug delivery / U. POSADOWSKA, K. RECZYŃSKA, M. Parizek, E. Filova, L. Bacakova, E. PAMUŁA // W: BSTE 2015 : Belgian Symposium on Tissue Engineering : 19–20 March 2015, Leuven, Belgium. — [Belgium : s. n.], [2015]. — S. 69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Gradiently mineralised polysaccharide hydrogels for the treatment of osteochondral lesions / Krzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Jonas Wengenroth, Håvard Haugen, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 745. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 745. — Toż na Dysku Flash. — K. Pietryga – dod. afiliacja: University of Oslo

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Gradientowe hydrożele polisacharydowe jako materiał do leczenia ubytków osteochondralnych[Graded polysaccharide hydrogels as materials for osteochondral applications] / Krzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa : Warszawa, 14–16 października 2015 r. / Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. — [Warszawa : s. n.], [2015] + CD. — ISBN: 978-83-937303-2-2. — S. 65. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Inhalable stimuli-sensitive drug delivery system for controlled drug delivery to lungs / Elżbieta PAMUŁA, Katarzyna RECZYŃSKA, Wojciech Chrzanowski // W: WBC2016 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} World Biomaterials Congress : May 17–22, 2016, Montréal, Canada : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada] : IS Event Solutions, [2016]. — S. 1164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://tech4pco.com/wbc2016/mywbc/Abstract_Book/WBC2016_Abstracts.pdf [2016-05-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • $MgCO_{3}$ and $(Mg/Ca)CO_{3}$ microparticles for bone regeneration: synthesis, characterization and applications / Katarzyna RECZYŃSKA, Timothy E. L. Douglas, Agata Łapa, Krzysztof PIETRYGA, Andre D. Skirtach, Elżbieta PAMUŁA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 398. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 398. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Novel injectable, self-gelling hydrogel – microparticle composites for bone regeneration consisting of gellan gum and calcium and magnesium carbonate microparticles / Timothy E L Douglas, Agata ŁAPA, Katarzyna RECZYŃSKA, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Krzysztof PIETRYGA, [et al.], Elżbieta PAMUŁA, [et al.] // Biomedical Materials ; ISSN 1748-6041. — 2016 vol. 11 no. 6 art. no. 065011, s. 1-13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-21. — tekst: https://goo.gl/w8ay2d

 • keywords: composite, magnesium, hydrogel, carbonate, gellan gum, injectable material

19
20
 • Resorbable drug delivery vehicles for local treatment of bone tissue pathologies / E. PAMUŁA, U. CIBOR, M. KROK-BORKOWICZ, Ł. RUMIAN, K. RECZYŃSKA, K. PIETRYGA // W: BioMaH [Dokument elektroniczny] : Biomaterials for Healthcare : biomaterials for tissue and genetic engineering and the role of nanotechnology : 1\textsuperscript{st} biennial conference : October 17\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th}, Rome, Italy : proceedings / a cura di Julietta V. Rau, Antonio Ravaglioli. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Roma : CNR, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-88-8080-214-3. — S. 193–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 195–196. — Dostęp również online: {https://goo.gl/rb5tUW}

 • keywords: poly(L-lactide-co-glycolide), osteoporosis, drug delivery, osteomyelitis

21
 • Thermo-sensitive, inhalable fatty acid-based carriers for the treatment of lung cancer / Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski // W: University of Sydney pharmaceutical student symposium : 16\textsuperscript{th} September, 2016. — [Sydney : s. n.], [2016]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — K. Reczyńska – dod. afiliacja: University of Sydney

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Thermo- and magneto-sensitive drug delivery carriers for the treatment of lung cancer / Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Wojciech Chrzanowski // W: APSA 2016 [Dokument elektroniczny] : precision medicine, personalising healthcare : annual conference : 2–5 December 2016, Sydney. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sydney : University of Sydney], [2016]. — S. [1], [public. no.] 448. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.expertevents.com.au/wp-content/uploads/APSA-Book-of-oral-abstracts.pdf [2017-02-28]. — K. Reczyńska – dod. afiliacja: University of Sydney

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Thermo- and magnetosensitive fatty acid based drug delivery system for lung cancer treatment : poster / Elżbieta PAMUŁA, Katarzyna RECZYŃSKA, Wojciech CHRZANOWSKI // W: CESB2017 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} China-Europe symposium on Biomaterials in regenerative medicine : Porto, Portugal, May 21–24 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. 174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/hw8akr94o2spynd/1705_booklet_CESB2017_ABSTRACTS_v3.pdf?dl=0 [2017-05-31]. — Dostęp po zalogowaniu. — K. Reczyńska - dod. afiliacja: University of Sydney, Australia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The effect of titanium dioxide addition on physical and biological properties of $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-P_{2}O_{5}$ and $CaO-Na_{2}O-P_{2}O_{5}$ glasses / Oliwia Kalwasińska, Marcin Gajc, Andrzej Kłos, Krzysztof Orliński, Dorota A. Pawlak, Małgorzata KROK-BORKOWICZ, Łucja RUMIAN, Krzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2016 R. 19 nr 134, s. 2–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: tissue engineering, titanium dioxide, phosphate glasses, bioactive glasses

25
 • The influence of mineralization conditions on the effectiveness of enzymatic mineralization of hydrogels / Krzysztof PIETRYGA, Katarzyna RECZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2015 vol. 131, s. 2-7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: bone tissue engineering, hydrogels, enzymatic mineralization