Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rajchel, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900475
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
2
 • Alabaster from the Ukrainian Carpathian Foredeep in the architecture of Cracow / RAJCHEL J., ŚLIWA T., Wardzyński M. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 1 spec. iss., s. 65. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Amonity jako zdobniczy element architektury Krakowa[Ammonites as decorative elements in the Krakow architecture] / Adrian Kin, Jacek RAJCHEL // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 42–43. — J. Rajchel – afiliacja: Wydział Geologii i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Apotropaiczne rzeźby w architekturze Krakowa[Apotropaical statuary in the Krakow architecture] / Jacek RAJCHEL // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 73. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania izotopowe wód mineralnych rejonu Iwonicz–RymanówIsotope investigations of mineral waters in the Iwonicz–Rymanów area (East Carpathians, Poland) / Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Jacek RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody lecznicze, szczawy chlorkowe, skład izotopowy, tryt, rejon Iwonicza, rejon Rymanowa

  keywords: tritium, mineral water, therapeutic water, isotopic composition, Iwonicz region, Rymanów region, carbonated chloride water

6
 • Bottling mineral waters in the area of the Poprad River valley in the Polish Carpathians / RAJCHEL L., RAJCHEL J. // W: MinWat 2014 : international multidisciplinary conference on Mineral Waters: genesis, exploitation, protection and valorisation : 8–11 September 2014, Karlovy Vary, Czech Republic : volume of abstracts / eds. Zbyněk Hrkal, Karel Kovar. — [Czech Republic : s. n.], [2014]. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bruk porfirowy na terenie Krakowa[The porphyry paving stone in the Krakow area] / Jacek RAJCHEL // Brukbiznes ; ISSN 2299-6109. — 2012 nr 4, s. 50–57. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Bruk z górnojurajskiego wapienia na terenie Krakowa[The paving-stones of Upper Jurassic limestones on the Krakow area] / Jacek RAJCHEL // Brukbiznes ; ISSN 2299-6109. — 2013 nr 1, s. 34–38. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Calcareous algae in the deep-water flysch deposits: The northern Carpathians case study / Jacek RAJCHEL, Jan GOLONKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Chemical and isotopic composition of the chloride waters of Rabka-Zdrój (Polish Carpathians) / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2501. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Chemical composition and natural radioactivity of selected Carpathian chloride waters used in therapeutic centersSkład chemiczny i naturalna promieniotwórczość wybranych leczniczych wód chlorkowych z uzdrowisk karpackich / Lucyjna RAJCHEL, Chau Nguyen DINH, Mariusz CZOP, Jacek RAJCHEL, Jakub NOWAK // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 119–120. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Chloride waters of the Polish Carpathians : [abstract] / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA // W: Proceedings of the 34\textsuperscript{th} International Geological Congress 2012 [Dokument elektroniczny] : 5–10 August 2012, Brisbane, Australia / BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : Australian Geosciences Council, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-0-646-57800-2. — S. 2500. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Co-existence of mineral and therapeutic waters with crude oil and natural gas in the Iwonicz region (The Carpathians, Poland) / Mariusz CZOP, Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 119–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Dolomit diploporowy w architekturze Krakowa i jego geologiczna waloryzacjaDiplopora dolomite in the Cracow architecture and its geological valorization / Jacek RAJCHEL // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Geologiczne spojrzenie na architekturę Krakowa[Geological view on the architecture of Kraków] / Jacek RAJCHEL // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-5-4. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 12–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Geologiczne walory architektury Krakowa[Geological values of the Cracow architecture] / Jacek RAJCHEL // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 95–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Granit tatrzański w architekturze Krakowa : [abstrakt][Granite from Tatra Mountains in Cracow architecture] / Jacek RAJCHEL // W: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu : Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r. : materiały konferenycjne / pod red. Alfreda Uchmana, Józefa Chowańca ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2009. — ISBN: 978-83-7538-636-3. — S. 217–218. — Bibliogr. s. 218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Investigations of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River valley in the Polish Carpathians / Lucyna RAJCHEL, NGUYEN DINH Chau, Edward CHRUŚCIEL, Jacek RAJCHEL, Jacek MOTYKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Isotope and chemical investigations of sulphur-rich springs from the Lipnica (Orawa, Poland) / DULIŃSKI M., RAJCHEL L., RAJCHEL J., CZOP M. // Buletini i Shkencave Gjeologjike ; ISSN 0254-5276. — 2014 vol. 2 spec. iss., s. 111–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — XX congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 24–26, 2014, Tirana, Albania : proceedings

 • keywords: tritium, stable isotope, Carpathians, diagenetic water

21
 • Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa[Jubilee of Department of General Geology Environment Protection and Geotourism of University of Science and Technology 1920–2010] / pod red. Jacka RAJCHELA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 197 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-378-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Kamienne oblicze Biblioteki Jagiellońskiej[The stony face of Jagiellonian Library] / Jacek RAJCHEL // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2009 nr 291, s. C15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Karpackie źródła wód siarczkowych z rejonu Komborni i Sanoka pomnikami przyrody nieożywionejCarpathians springs of sulphurous waters of the Kombornia and Sanok regions as monuments of the inanimate nature / Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 321–323. — Bibliogr. s. 323

 • słowa kluczowe: Karpaty zewnętrzne, pomnik przyrody nieożywionej, źródła siarczkowe

  keywords: Outer Carpathians, monuments of inanimate nature, sulphurous springs

25
 • Krakowskie bruki – zagrożone dziedzictwo historii[Paving-stones – the historical heritage on Cracow landscape in dangerous] / Jacek RAJCHEL // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2010 nr 273, s. C15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych