Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Radziejowska, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


ORCID: 0000-0002-3190-7129
ResearcherID: C-4829-2016Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Badania technologii budowania budynków wielorodzinnychExaminations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, technologie budowania, ocena AHP

  keywords: residential buildings, building technologies, evaluation of AHP

2
 • Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Charakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonegoCharacteristic of the category ”accessibility” – basic element of the social aspect of sustainable construction / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: model, aspekt socjalny, budownictwo zrównoważone, dostępność, kryteria

  keywords: model, criteria, the social aspect, sustainable construction, accessibility

5
 • Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanychDiagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 8196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Logistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta KrakowaLogistics city for pedestrians and cyclists on the example of Krakow / RADZIEJOWSKA Aleksandra, BETLEJ Michał, BARTOS Maciej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5440-5448. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5447-5448, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, logistyka miasta, piesi, rowerzyści

  keywords: sustainable development, Cracow, logistics city, cyclists, pedestrians

7
 • Method for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 770, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF

 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

8
 • Model for assessing ”accessibility” – the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to standards PN-EN 16309+A1:2014-12Model oceny kategorii „dostepność” – podstawowego czynnika w ocenie socjalnych właściwości użytkowych budynków wg normy PN-EN 16309+Al:2014-12 / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 119–127. — Bibliogr. s. 126–127, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25

 • słowa kluczowe: model, aspekt socjalny, dostępność, Komitet Techniczny CEN/TC 350

  keywords: model, the social aspect, Technical Committee CEN/TC 350, accessibility

9
 • Model for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: sustainable development, evaluation, mathematical model, building’s sustainability, social utility properties

10
 • Model for assessing the utility properties of a building / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // W: People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) [Dokument elektroniczny] : international scientific conference : 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} October 2014, Kroměříž, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Institute of Structural Economics and Management, Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Heat, Gas and Water Technology Institute, Mendel University in Brno. Faculty of Forestry and Wood Technology. Deprartment of Landscape Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Institute of Structural Economics and Management, cop. 2014. — Conference proceedings vol. 3. — ISSN 1805-6784. — S. 356–366. — Tryb dostępu: http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2014/035_14164.pdf [2015-02-25]. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — Afiliacja autorów: FMiG

 • keywords: sustainability, service life, utility properties, basic works requirements, social performance, reference object

11
 • Model oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowegoAssessment model of adaptability – the basic category in the evaluation of social performance for sustainable housing / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 8, s. 120–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: aspekt socjalny, budownictwo zrównoważone, model oceny, adaptacyjność

  keywords: sustainable construction, assessment model, social aspects, adaptability

12
 • Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studiesMonitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: monitoring konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, cykl życia obiektu

  keywords: structural monitoring, service life of a building, safety of use

13
 • Multicriteria analysis in selecting the optimal option of solar system / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Krzysztof Zima // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 134

 • keywords: sustainable development, energy sources, multicriteria analysis, solar systems

14
 • Multicriteria analysis in selecting the optimal variant of solar system / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Krzysztof Zima // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00078, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/OqysvA [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnychAssessment of social utility properties of residential buildings / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 127–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kodowanie, algorytmy, aspekt socjalny (społeczny), budownictwo zrównoważone

  keywords: algorithms, coding, the social aspect, sustainable construction

16
 • Projektowanie konstrukcji stalowych w wirtualnej organizacji gospodarczej : studium przypadkuDesign of steel structures in a virtual organization : a case study / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2013 R. 34 nr 5, s. 396–400. — Bibliogr. s. 400

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rewitalizacja zabudowań elektrowni w dzielnicy Krakowa PodgórzeRevitalization of buildings of the Podgórze power plant in Cracow / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Anna SOBOTKA // W: Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / red. Krzysztof Kamiński, Wojciech Kubissa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Płock : P. P.-H ”DRUKARNIA” Sp. z o. o. Sierpc, 2014. — e-ISBN: 978-83-62081-83-7. — S. 53–65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fb2014.pl/2.pdf [2015-02-25]. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr., Summ.

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, zarządzanie ryzykiem, Cricoteka, ryzyko czasu i kosztów

18
 • Rozwój idei stref woonerf w Polsce na przykładzie miasta ŁodziDevelopment of woonerven idea in Poland / Michał BETLEJ, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowychSocial utility properties of residential buildings in the light of the survey / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, właściwości użytkowe, aspekt socjalny, budynki mieszkalne, badania ankietowe

  keywords: sustainable development, residential buildings, utility properties, social aspect, surveys

20
 • Tasks and problems in the buildings demolition works: a case studyZadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2015 vol. 61 iss. 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-03

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, ryzyko, przedsięwzięcie budowlane, roboty rozbiórkowe

  keywords: legal regulations, demolition works, construction project, the risk

21
 • The concept of a knowledge base to aid in cost estimating of sports facilitiesKoncepcja bazy wiedzy dla wspomagania kosztorysowania obiektów sportowych / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Krzysztof Zima // International Journal of Contemporary Management ; ISSN 2449-8920. — Tytuł poprz.: Współczesne Zarządzanie ; ISSN: 1643-5494. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 99–113. — Bibliogr. s. 111–112, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kosztorysowanie, CBR, wnioskowanie na podstawie przypadków

  keywords: costing, CBR, reasoning based on cases

22
 • Zadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku : [streszczenie][Tasks and problems in the demolition of buildings: a case study] / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne / oprac. ed. Jerzy Rosłon ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Inżynierii Budowlanej. — Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-455-7. — S. 158–161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych