Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Prokopiuk, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania ŚrodowiskiemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Alternatywne drogi wykorzystania odpadów zielonych z terenów miejskich[Alternative ways to use green waste from urban areas] / Łukasz PROKOPIUK // W: OSA : Odpady – Środowisko – Atmosfera : II ogólnopolska konferencja naukowa : 20–21 kwietnia 2016. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 18. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Planowane postarzanie produktu w usługach edukacyjnych : streszczeniePlanned obsolescence product in educational services : abstract / Łukasz PROKOPIUK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktu, szkoły wyższe, jakość, zarządzanie jakością

    keywords: quality, quality management, planned obsolescence, high school