Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Plewa, mgr

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki WodorowejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Electronic system for pulse energy storage / Bartłomiej Topa, Anna PLEWA, Jacek LESZCZYŃSKI // Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 58. — Bibliogr. s. 58. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: storage, microcontroller, pulse power energy, capacitor, battery

2
 • Konstrukcja i funkcje demonstratora technologii przeznaczonego do odzysku energii odpadowej powietrza sprężonego i jej przemiany w energię elektryczną[The structure and functions of the technology demonstrator intended for the recovery of waste energy of compressed air and its conversion to electrical energy] / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygał, Marian Soiński // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 80–82. — Bibliogr. s. 82. — Jacek S. Leszczyński, Miłosz Olszewski, Krzysztof Kastelik, Dominik Gryboś, Bartłomiej Tomasik, Ryszard Kamiński, Anna Plewa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze \emph {alluaudite} jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ionAn \emph {alluaudite} $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ as cathode material for Na-ion batteries / Anna PLEWA // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 16

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Na-ion batteries, materiały polianionowe, Na2Fe2(SO4)3

4
 • $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ o strukturze alluaudite jako materiał katodowy dla ogniw typu Na-ionAn alluaudite $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ as cathode material for Na-ion batteries / PLEWA A., Chamczyk A., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air into electricity / LESZCZYŃSKI J. S., Kastelik K., Kamiński R., Tomasiak B., Gryboś D., Olszewski M., PLEWA A., Mermer P., Rygal R., Soiński M. // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: energy losses, energy harvesting device, pneumatic system

6
 • Some harvesting system transforming energy wastes of compressed air to electricity / Jacek S. LESZCZYŃSKI, Krzysztof Kastelik, Ryszard Kamiński, Bartłomiej Tomasiak, Dominik Gryboś, Miłosz Olszewski, Anna PLEWA, Paweł Mermer, Roman Rygal, Marian Soinski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01036, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01036.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, Chalusiak Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

8
 • Związek typu alluaudite $Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ – jako materiał katodowy dla ogniw \emph {Na-ion batteries}$Na_{2}Fe_{2}(SO_{4})_{3}$ alluaudite-as a cathode material for Na-ion batteries / Anna PLEWA, Janina MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych