Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwester Piasny, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów OdlewanychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Analysis of the structure and abrasive wear resistance of white cast iron with precipitates of carbidesAnaliza struktury oraz odporność na zużycie ścierne żeliwa białego z wydzieleniami węglików / D. KOPYCIŃSKI, M. KAWALEC, A. SZCZĘSNY, R. GILEWSKI, S. PIASNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 973–976. — Bibliogr. s. 976. — VI International conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

  • keywords: abrasive wear resistance, white cast iron, intermetallic phase, type of carbides: (Fe, Cr)3C, (FeCr)7C3, VC, TiC

2
  • Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego[Method for the assessment of the effectiveness of the process of high-chromium cast iron modification] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GUZIK Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, SZCZĘSNY Andrzej, PIASNY Sylwester. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406611 A1 ; Opubl. 2015-06-22. — Zgłosz. nr P.406611 z dn. 2013-12-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406611A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Sposób oceny skuteczności zabiegu modyfikacji żeliwa wysokochromowego[Method for the assessment of the effectiveness of the process of high-chromium cast iron modification] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Andrzej SZCZĘSNY, Sylwester PIASNY. — Int.Cl.: C22C 37/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222702 B1 ; Udziel. 2015-10-07 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.406611 z dn. 2013-12-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222702B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4