Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i GeotechnikiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowegoAssessment of the impact of the support's mechanical lining on the stability of the roadway / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2015 R. 66 nr 1, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Górnicze zagrożenia naturalne”, Targanice, 4–7 listopada 2014

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego poddanego obciążeniom statycznym i dynamicznym na podstawie obliczeń numerycznych[Assessment of the lining quality impact on stabilty of the roadway exposed to static and dynamic loading based on numerical calculations] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // W: GZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych[Optimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks] / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowychOptimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 48–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obliczenia MES, badania laboratoryjne, wpływ wody na wytrzymałość skał, eksploatacja z łatą węgla

  keywords: laboratory investigations, FEM calculations, exploitation with a roof coal, the water influence on the rock strength

5
 • The phenomenon boiling of the floor in the mine excavations, depending on the depth of excavation and strength of the rocks that surround them / Agnieszka GRABIEC, Łukasz OSTROWSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 39

 • keywords: displacement, convergence, numerical models, boiling on the floor, the strength of the rocks, stability of excavations

6
 • Wartość współczynnika \emph{MR} (modulus ratio) dla skał spągowych o zmiennej wilgotności w kopalniach węgła kamiennegoThe value of \emph{MR} (modulus ratio) for floor rocks with variable moisture content in hard coal mines / Łukasz OSTROWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 7–8, s. 484–492. — Bibliogr. s. 492

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Wpływ metodyki wyznaczania modułu sprężystości liniowej na jego wartości dla skał osadowych w próbie jednoosiowego ściskania : [streszczenie][Young modulus determination methodology influence on its value for sedimentary rocks in uniaxial compression test] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 49. — Bibliogr. s. 49. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Wpływ uskoków o małych zrzutach na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań kopalnianych[The impact of the low throw faults on the roadway stability in the light of mining reserch] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Karpacz : s. n.], [2017]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wpływ właściwości mechanicznych skał otaczających wyrobisko korytarzowe na zjawisko wypiętrzania spąguInfluence of mechanical properties of rocks surrounding a dog heading on floor upheaval / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 12, s. 78–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obliczenia numeryczne, wypiętrzanie spągu, własności mechaniczne skał

  keywords: numerical calculations, mechanical properties of rocks, floor upheaval, dog headings

10
 • Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowegoWater influence on roadways floor heaving / Łukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 nr 3, s. 28–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wypiętrzanie spągu, zawodnienie skał, konwergencja wyrobiska korytarzowego

  keywords: floor heaving, water rock mass, roadway convergence

11
 • Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowego : [abstrakt][Water influence on roadways floor heaving] / Łukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych