Wykaz publikacji wybranego autora

Olga Okrzesik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Bariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu : streszczenieBarriers of cooperation of SMES in Poland with business support institutions : abstract / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

2
 • Bariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesuBarriers of cooperation of SMEs in Poland with business support institutions / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

3
 • Innowacje społeczne a kapitał społeczny w PolsceSocial innovations and social capital in Poland / Olga OKRZESIK // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2016 nr 46/2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa t. 2, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacje, kapitał społeczny, innowacje społeczne

  keywords: social capital, innovation, social innovation

4
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 2014–2020[Directions of increasing the innovation of the economy in Poland in years 2014–2020] / Olga OKRZESIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Proces komercjalizacji wiedzy w praktyce gospodarczej[The commercialization of knowledge in business practice] / Olga OKRZESIK // W: Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek Makowiec, Michał Adamczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — ISBN: 978-83-946633-0-8 ; e-ISBN: 978-83-946633-1-5. — S. 55–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz.

 • słowa kluczowe: komercjalizacja, komercjalizacja wiedzy, sposoby komercjalizacji wiedzy

6
 • Uwarunkowania działalności innowacyjnej w Polsce[Determinants of innovative activity in Poland] / Olga OKRZESIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne : Szczyrk, 23–25.VI.2016 : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 9th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65182-55-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Wpływ narodowego systemu innowacji na rozwój innowacyjności MŚP w PolsceImpact of the national system of innovation in the development of innovation SMEs in Poland / Olga OKRZESIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 4 dod.: CD, s. 286–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MŚP, Narodowy System Innowacji, programy strategiczne

  keywords: innovation, SMEs, National Innovation System, strategic programs