Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Mijał, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki SurowcówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Rozwój myśli technologicznej w zakładach przeróbczych oraz wpływ młodych inżynierów na jej rozwój[The development of technological innovations in the processing plants and the impact of young engineers for its evolution] / Waldemar MIJAŁ // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 123. — Bibliogr. s. 123. — W. Mijał – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Sucha metoda wzbogacania węgla kamiennego - czy to się opłaca?[The dry method of coal beneficiation - is it worth it?] / Waldemar MIJAŁ // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 124. — Bibliogr. s. 124. — W. Mijał – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych