Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Maziarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i GeochemiiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • The effect of acid activation and calcination of halloysite on the efficiency and selectivity of Pb(II), Cd(II), Zn(II) and As(V) uptake / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 2016 vol. 51 no. 3, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393–394, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/l3cGfR

  • keywords: heavy metals, sorption, halloysite, calcination, As(V), acid activation

2
  • The effect of experimental factors on alkali activation of halloysite / P. MAZIARZ, J. MATUSIK // W: MECC 2016 : 8\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová. — Košice : EQUILIBRIA, s. r. o., 2016. — ISBN: 978-80-972288-0-4. — S. 127

  • keywords: halloysite, nanotubes, alkali activation

3
  • The influence of alkali concentration and temperature on chemical activation of halloysite / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/UJYtNa

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • The LDH-based magnetic nanocomposites for the removal of As(V) and Mo(VI) anionic species : [abstract] / MAZIARZ P., MATUSIK J. // W: Living clays : the 54th annual Clay Minerals Society conference : from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada : [conference program]. — Chantilly : Clay Minerals Society, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 86–87

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych