Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Maziarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji MaszynOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyn przedwczesnego pękania zmęczeniowego zębów przekładni głównej napędu kołowej koparki czerpakowejAnalysis of reasons of premature fatigue cracking of teeth in the main drive of a wheel bucket digger / Michał MAZIARZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2009 R. 47 nr 5, s. 14–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Awarie układu łożyskowego jako wynik naruszenia zasad konstrukcji[Bearing system failures as a result of violation of the principles of machine design] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ // Utrzymanie Ruchu : UR : publikacja specjalistyczna ; ISSN 2083-6651. — 2014 [nr] 4, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Błędy konstrukcyjne systemu smarowania jako przyczyna awaryjności układu łożyskowego przesiewacza[Construction errors of the lubrication systems as the cause of failure of the screen bearing system] / Józef SALWIŃSKI, Michał MAZIARZ, Andrzej UHRYŃSKI // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w górnictwie : VIII konferencja : Ustroń, 23–25.04.2014 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., [2014]. — ISBN: 978-83-936657-2-3. — S. 112–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Krawężnik uliczny[Street kerb] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: E01C 11/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383790 A1 ; Opubl. 2009-05-25. — Zgłosz. nr P.383790 z dn. 2007-11-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 11, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383790A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki[Spindle swivel coupling mostly for mills] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: F16C 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388578 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388578 z dn. 2009-07-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388578A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Łącznik sprzęgła przegubowego, zwłaszcza walcarki[Spindle swivel coupling mostly for mills] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: F16C 3/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215982 B1 ; Udziel. 2013-06-24 ; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.388578 z dn. 2009-07-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215982B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Metody szlifowania szyn ulepszonych cieplnie torów wysokich prędkości[Grinding methods of hardened and tempered rails used for high-speed railway tracks] / Agata DRZEWOSZ, Michał MAZIARZ // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 1, Będlewo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-21-1 ; e-ISBN: 978-83-65677-22-8. — S. 21. — A. Drzewosz, M. Maziarz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Narzędzie dyskowe do uzbrajania organów urabiających kombajnów górniczych[Disc tool, in particular for organ attachment in coal plough] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Krzysztof KRAUZE. — Int.Cl.: E21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 65549 Y1 ; Udziel. 2011-02-23 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr W.117564 z dn. 2008-07-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL65549Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów urabiających kombajnów górniczych[Disc tool, in particular for organ attachment in coal plough] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, KRAUZE Krzysztof. — Int.Cl.: E21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 117564 U1 ; Opubl. 2010-01-04. — Zgłosz. nr W.117564 z dn. 2008-07-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 1, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL117564U1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Obrotowy nóż styczny do narzędzi urabiających materiały mineralne[Circular cutter – tangent to the mineral material mining tools] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 51/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209241 B1 ; Udziel. 2011-01-21 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.374137 z dn. 2005-04-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209241B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przedwczesne pękanie walców roboczych walcarki kwarto nawrotnej[Premature cracking of rolls in reversible quarto volling mill] / Michał MAZIARZ // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania : Bygdoszcz–Pieczyska, maj 2008 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. — ISBN: 978-83-89334-98-5. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Przegub łącznika walcarki[Rolling mill connecting member articulated joint] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B21B 35/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205895 B1 ; Udziel. 2010-01-18 ; Opubl. 2010-06-30. — Zgłosz. nr P.363253 z dn. 2003-11-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205895B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów[Folding metal drum for transporting ropes, wires or cables] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B65H 75/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390355 A1 ; Opubl. 2011-08-16. — Zgłosz. nr P.390355 z dn. 2010-02-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 17, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390355A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów[Folding metal drum for transporting ropes, wires or cables] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B65H 75/22\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216458 B1 ; Udziel. 2013-08-20 ; Opubl. 2014-04-30. — Zgłosz. nr P.390355 z dn. 2010-02-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216458B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385071 A1 ; Opubl. 2009-11-09. — Zgłosz. nr P.385071 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 23, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385071A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, BĘBEN Artur. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122545 U1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr W.122545 z dn. 2008-04-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 18, s. 57. — Numer zgłoszenia macierzystego P.385071. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122545U1.pdf

 • słowa kluczowe: świder-poszerzacz, świder skrzydłowy z wymiennymi nożami stycznymi, świder z wymiennymi segmentami uzbrojonymi w styczne noże obrotowe

17
 • Świder ze stycznymi nożami obrotowymi[Drill bit with rotary tangential cutters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Artur BĘBEN. — Int.Cl.: E21B 10/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 67965 Y1 ; Udziel. 2015-01-14 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.122545 z dn. 2008-04-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL67965Y1.pdf

 • słowa kluczowe: świder-poszerzacz, świder skrzydłowy z wymiennymi nożami stycznymi, świder z wymiennymi segmentami uzbrojonymi w styczne noże obrotowe

18
 • Urządzenie do nagniatania udarowego szyny, zwłaszcza szyny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego[Device for hammer burnishing of a rail, particularly rail junction which is the frog rail] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał, TASAK Edmund, Smyczyński Wojciech. — Int.Cl.: E01B 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402129 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402129 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 13, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402129A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Urządzenie do nagniatania udarowego szyny, zwłaszcza szyny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego[Device for hammer burnishing of a rail, particularly rail junction which is the frog rail] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ, Edmund TASAK, Wojciech Smyczyński. — Int.Cl.: E01B 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221581 B1 ; Udziel. 2015-10-26 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.402129 z dn. 2012-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221581B1.pdf

 • słowa kluczowe: warstwa wierzchnia, rozjazd kolejowy, metoda umacnaniania warstwy wierzchniej, staliwo manganowe

  keywords: surface layer, railway crossover, surface layer hardening method, manganese cast-steel

20
 • Wiercenie wielkośrednicowymi świdrami nowej generacji ze stycznymi nożami obrotowymiDrilling by large diameter drills of new generation with repracable tangential rotary edges / Artur BĘBEN, Michał MAZIARZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50/2 nr 4–5, s. 299–303. — Bibliogr. s. 302–303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
23
 • Zespół stycznego noża obrotowego[Tangential rotary blade unit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAZIARZ Michał. — Int.Cl.: B23B 27/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385570 A1 ; Opubl. 2010-01-04. — Zgłosz. nr P.385570 z dn. 2008-07-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 1, s. 5–6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385570A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zespół stycznego noża obrotowego[Tangential rotary blade unit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał MAZIARZ. — Int.Cl.: B23B 27/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213417 B1 ; Udziel. 2012-09-19 ; Opubl. 2013-02-28. — Zgłosz. nr P.385570 z dn. 2008-07-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213417B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych