Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Maślanka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra GeomatykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Analiza jakości danych ewidencji gruntów i budynków w świetle modernizacji na przykładzie miasta Krakowa[Analysis of quality data of land and buildings registry in the light of modernization on the example of the city of Krakow] / Maria Kolińska, Józef MAŚLANKA // W: Jakość w administracji geodezyjnej : materiały z konferencji : Wrocław, 22–23 października 2008 r.. — Wrocław : [s. n.], 2009. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem produktów WMK[Comprehensive modernization of land and buildings registry with using of products of the project WMK (Vectorization of cadastral maps in Poland)] / Józef MAŚLANKA // W: Modernizacja EGIB z wykorzystaniem materiałów LPIS [Dokument elektroniczny] : Warszawa 07–08.09. 2009 : materiały szkoleniowe / Departament Informacji o Nieruchomościach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [Główny Urząd Geodezji i Kartografii], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Prawny i fiskalny aspekt posiadania garażyThe legal and fiscal aspect of parking places ownership / Jarosław BYDŁOSZ, Józef MAŚLANKA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 4, s. 245–254. — Bibliogr. s. 252–254, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Wybrane doświadczenia i wnioski z modelowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2009–2010 na bazie rezultatów projektu GUGiK o nazwie „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” (WMK)Selected experiences and conclusion from the model of modernization land and buildings registry in 2009–2010 on the basis of project results GUGiK called „Vectorization of cadastral maps in Poland” (WMK) / Józef MAŚLANKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 52–54, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych