Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Mączyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i BudownictwaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • An analysis of the correctness of the data disclosed in the land register and buildings in the area of water flowing on the example of SmykówAnaliza poprawności danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wód płynących na przykładzie gminy Smyków / Aneta MĄCZYŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/HySqYV

  • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustawa Prawo wodne, linia brzegu

    keywords: the Water Law, the register of land and buildings, the shoreline

2
  • Praktyczne problemy realizacji wybranych procedur określających przebieg granic : [abstrakt][Practical problems of implementation of selected procedures determining course of borders : abstract] / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 64

  • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, ustalenie granic, wyznaczenie granic

3
  • The accuracy of determination of shoreline of Drzewiczka river based on the orthophotomap / Aneta MĄCZYŃSKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-68-5. — S. 36. — A. Mączyńska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych