Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Latocha, mgr inż.

wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, Katedra Automatyki i Inżynierii BiomedycznejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
2
 • Implementacja modeli matematycznych złożonych systemów dynamicznych w systemach SCADA nowej generacji[Implementation of mathematical models of complex dynamical systems in the new generation of SCADA systems] / Andrzej LATOCHA, Michał Wiktorowski, Kamil Idzikowski, Adam Gawlewicz // W: KKA'2014 [Dokument elektroniczny] : XVIII Krajowa Konferencja Automatyki : 8–10 wrzesień 2014, Wrocław, Polska / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Implementacja modeli matematycznych złożonych systemów dynamicznych w systemach SCADA nowej generacji[Implementation of mathematical models of complex dynamical systems in the new generation of SCADA systems] / Andrzej LATOCHA, Michał Wiktorowski, Kamil Idzikowski, Adam Gawlewicz // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Malinowskiego, Jerzego Józefczyka, Jerzego Świątka. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2014. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 20). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVIII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2014. — ISBN: 978-83-7837-040-6. — S. 382–391. — Bibliogr. s. 390–391

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Optimal discrete-time finite-dimensional inertial filters / Andrzej LATOCHA // W: 16\textsuperscript{th} French-German-Polish conference on Optimization : Kraków, Poland, September 23–27, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering. Department of Automatics and Biomedical Engineering, Department of Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. 83–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Wykorzystanie optymalizacji statycznej do budowy modeli matematycznych złożonych systemów dynamicznychThe use of static optimization to build mathematical models of complex dynamic systems / Andrzej LATOCHA // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Wykorzystanie standardu wymiany danych OPC DA, OPC DX w warstwowych systemach sterowania do realizacji niestandardowych zadań automatyki poprzez integrację PLC z oprogramowaniem zaawansowanymThe use of data exchange standard OPC DA, OPC DX layered control systems to implement non-standard task automation through integration PLC with advanced software / Andrzej LATOCHA // W: KKA 2011 : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19–22.06.2011 r. : streszczenia referatów / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. — ISBN: 978-83-88906-78-7. — S. 69–70. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w j. pol. W: KKA'2011 [Dokument elektroniczny] : XVII Krajowa Konferencja Automatyki : Kielce–Cedzyna, 19-22.06.2011 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / pod red. Ryszarda Dindorfa ; Politechnika Świętokrzyska = Kielce University of Technology. — Kielce : PŚ, 2011. — Dane na dysku Flash. — S. 280–300. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 299–300, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Wykorzystanie standardu wymiany danych OPC DA, OPC DX w warstwowych systemach sterowania do realizacji niestandardowych zadań automatyki poprzez integrację PLC z oprogramowaniem zaawansowanym[The use of data exchange standard OPC DA, OPC DX layered control systems to implement non-standard task automation through integration PLC with advanced software] / Andrzej LATOCHA // W: Postępy automatyki i robotyki, Cz. 1 / pod red. Krzysztofa Malinowskiego i  Ryszarda Dindorfa. — Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 2011. — (Monografie / Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1640-8969 ; t. 16). — Zbiór artykułów opracowanych na podstawie referatów wygłoszonych podczas XVII Krajowej Konferencji Automatyki – KKA'2011. — ISBN: 978-83-88906-49-7. — S. 182–204. — Bibliogr. s. 203–204. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych