Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Łańcucki, dr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii NieorganicznejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Badanie mechanizmów degradacji polimerowych membran protonoprzewodzących metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego[Studying the mechanisms of polymeric degradation of proton conducting membranes using electron paramagnetic resonance] / Łukasz ŁAŃCUCKI, Krzysztof Kruczała // W: III Forum Polskiej Grupy EMR/EPR : 23–25 czerwca 2014, Kraków : materiały Forum. — Kraków : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-62139-58-3. — S. 68–71. — Bibliogr. s. 71. — Łukasz Łańcucki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Deposition of NiO on YSZ, $Sr_{0.96}Y_{0.04}TiO_{3}$ and $YSZ-Sr_{0.96}Y_{0.04}TiO_{3}$ materials by impregnation method / Ewa DROŻDŻ, Agnieszka ŁĄCZ, Łukasz ŁAŃCUCKI // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Impact of calcium addition on properties of lanthanum strontium iron oxide / Ł. ŁAŃCUCKI, K. WOJCIECHOWSKI, A. ŁĄCZ, P. PASIERB // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-06. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: perovskite, chemical stability, oxide, chemical reactivity, lanthanum strontium iron, calcium doping

4
 • Katalityczna redukcja rodników hydroksylowych, jako metoda stabilizacji polimerów protonoprzewodzących w warunkach pracy ogniw paliwowych[Catalytic scavenging of hydroxide raclicals as a method for stabilization of proton conducting polymers for PEMFC] / Ł. ŁAŃCUCKI, D. Tracz, K. Kruczała // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48. — Ł. Łańcucki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Otrzymywanie granatu itrowo-żelazowego zmodyfikowaną metodą cytrynianowąPreparation of yttrium-iron garnet by means of the modified citrate method / WOJCIECHOWSKI K., ŁAŃCUCKI Ł., LACH R., BUĆKO M. M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Polyaniline/$CaTi_{0.8}Fe_{0.2}O_{3}$ composites for humidity sensorsKompozyty na bazie polianiliny domieszkowanej $CaTi_{0,8}Fe_{0,2}O_{3}$ jako sensory wilgotności / Łukasz ŁAŃCUCKI, Paweł PASIERB // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2015 vol. 15 no. 4, s. 233–242. — Bibliogr. s. 241–242

 • słowa kluczowe: kompozyt, nanowłókna, przewodnictwo, polianilina, tytanian wapnia domieszkowany żelazem, sensor wilgotności

  keywords: composite, polyaniline, conductivity, humidity sensor, nanofiber, iron doped calcium titanate

8
 • Preparation and characterization of three-dimensionally ordered structures of $YSZ-SrTiO_{3}$ composite materials / Łukasz ŁAŃCUCKI, Magdalena ZIĄBKA, Ewa DROŻDŻ // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 197. — Bibliogr. s. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Preparation and properties of Y-doped $SrTiO_{3}$ materials / Adrian Mizera, Łukasz ŁAŃCUCKI, Ewa DROŻDŻ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 130

 • keywords: SOFC, strontium titanate, Y-dopant, citrate method

10
 • Preparation of polycrystals yttrium-iron garnet using the new method / Kamil WOJCIECHOWSKI, Łukasz ŁAŃCUCKI, Radosław LACH, Mirosław M. BUĆKO // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Properties of highly porous Cr-doped $SrTiO_{3}$ as potential anode material for SOFC / Łukasz ŁAŃCUCKI, Ewa DROŻDŻ // W: OMEE-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Oxide Materials for electronic engineering - fabrication, properties and applications : May 29–June 2, 2017, Lviv, Ukraine : book of abstracts = OMEE-2017 : zbìrnik tez mižnarodnoï naukovoï konferencìï "Oksidnì materìali elektronnoï tehnìki - otrimannâ, vlastivostì, zastosuvannâ" : 29 travnâ–2 červnâ, 2017, L'vìv, Ukraïna / [red.] V. Šved ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2017. — e-ISBN: 978-966-941-062-7. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/conference-news/2017/2029/omee-2017.pdf [2017-07-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Structural and electrical properties of Cr-doped ${SrTiO_3}$ porous materials / E. DROŻDŻ, A. ŁĄCZ, Ł. ŁAŃCUCKI // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-03. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Cr-doped SrTiO3, anode materials for SOFC

13
 • Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of $Sr_{1-x}Y_{x}TiO_{3}$ / Ewa DROŻDŻ, Łukasz ŁAŃCUCKI, Agnieszka ŁĄCZ // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1225–1231. — Bibliogr. s. 1230–1231, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-23. — CCTA12 : 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis organized together with 5th joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : September 6–10, 2015, Zakopane, Poland. — tekst: https://goo.gl/CWmfmB

 • keywords: SOFC, porous materials, SrTiO3, 3DOM structure

14
 • Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of $SrTi_{1-x}Y_{x}O_{3}$ / Łukasz ŁAŃCUCKI, Agnieszka ŁĄCZ, Adrian Mizera, Ewa DROŻDŻ // W: CCTA12 : 12\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ; 5\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian thermoanalytical conference : 6–10 September 2015, Zakopane, Poland : book of abstracts / eds. Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. — Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015. — ISBN: 978-83-7784-684-1. — S. 195–196. — Bibliogr. s. 196

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Synthesis of highly porous $SrTiO_{3}$ nanomaterials / Adrian Mizera, Ewa DROŻDŻ, Łukasz ŁAŃCUCKI // W: OMEE-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Oxide Materials for electronic engineering - fabrication, properties and applications : May 29–June 2, 2017, Lviv, Ukraine : book of abstracts = OMEE-2017 : zbìrnik tez mižnarodnoï naukovoï konferencìï "Oksidnì materìali elektronnoï tehnìki - otrimannâ, vlastivostì, zastosuvannâ" : 29 travnâ–2 červnâ, 2017, L'vìv, Ukraïna / [red.] V. Šved ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2017. — e-ISBN: 978-966-941-062-7. — S. 90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/conference-news/2017/2029/omee-2017.pdf [2017-07-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych