Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Król-Morkisz, mgr inż.

poprzednio: Król

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


ORCID: 0000-0002-5266-8550
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Acrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems / Klaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 6\textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — ISBN: 978-83-937270-4-9. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Acrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials / Klaudia KRÓL, Beata MACHERZYŃSKA, Kinga PIELICHOWSKA // Journal of Applied Polymer Science ; ISSN 0021-8995. — 2016 vol. 133 iss. 36, s. 43898-1–43898-11. — Bibliogr. s. 43898-10–43898-11, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/sp1nJX

 • keywords: biomaterials, thermal properties, polysaccharides, differential scanning calorimetry (DSC)

3
 • Modification of acrylic bone cements by poly(ethylene glycol) with different molecular weight / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // Polymers for Advanced Technologies ; ISSN 1042-7147. — 2016 vol. 27 iss. 10, s. 1284–1293. — Bibliogr. s. 1292–1293. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-07. — tekst: https://goo.gl/ksFp1g

 • keywords: phase change materials, thermal energy storage, poly(ethylene glycol), acrylic bone cements

4
 • Nanokompozyty poliacetalowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną – otrzymywanie i charakterystyka[Polyacetal nanocomposites modified with functionalized bioactive ceramics – preparation and characterization] / Katarzyna NOWICKA, Paula Szuba, Klaudia KRÓL, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii ; ISSN 1734-0489. — 2017 vol. 14 S1, s. 27. — Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej : 1–3 czerwca 2017, Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Polyoxymethylene-based nanocomposites containing PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ // W: NanoTech Poland international conference & exhibition : 1\textsuperscript{st}–3\textsuperscript{rd} June 2017, Poznań, Poland : book of abstracts / Collegium Physicum Adam Mickiewicz University in Poznań. — [Poznań : s. n.], [2017]. — S. 44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Polyoxymethylene-copolymer based composites with PEG-grafted hydroxyapatite with improved thermal stability / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL, Tomasz M. Majka // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2016 vol. 633, s. 98–107. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-16. — tekst: http://goo.gl/ZkKTc6

 • keywords: nanocomposites, polyoxymethylene, thermal stability, hydroxyapatite, grafting, PEG

7
8
 • Preparation and characterisation of polyoxymethylene copolymer/PEG-graft-hydroxyapatite composites / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Preparation and characterization of polyoxymethylene-based nanocomposites containing functionalized hydroxyapatite for biomedical applications / Kinga PIELICHOWSKA, Klaudia KRÓL-MORKISZ, Piotr SZATKOWSKI // W: Eurobiotech 2017 : 6\textsuperscript{th} Central European congress of Life sciences Eurobiotech : 11–14 September 2017, [Krakow, Poland] : programme and abstract book / Targi w Krakowie Ltd.. — [Krakow : s. n.], [2017]. — S. 123. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Sposób wytwarzania hybrydowego stabilizatora termicznego[Method for producing hybrid thermal stabilizer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, KRÓL-MORKISZ Klaudia. — Int.Cl.: C01B 25/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416047 A1 ; Opubl. 2017-08-16. — Zgłosz. nr P.416047 z dn. 2016-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 17, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416047A1.pdf

 • słowa kluczowe: stabilność termiczna, hydroksyapatyt, stabilizator termiczny, poliacetale

  keywords: thermal stability, hydroxyapatite, heat stabilizer, polyacetals

12
 • The influence of poly(ethylene glycol) with different molecular weight on the properties of acrylic bone cements / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: ESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6. — S. 415. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf [2015-09-02]. — Bibliogr. s. 415. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ dodatku materiałów fazowo-zmiennych na bazie (poliglikolu etylenowego) na temperaturę wiązania akrylanowych cementów kostnych[The effect of addition of poly(ethylene glycol)-based phase change materials on the curing temperature of acrylic bone cements] / Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 21. — Bibliogr. s. 21. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych