Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kozak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów OgniotrwałychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Characterization of thermomechanical behavior of ${Ti_3SiC_2}$ and ${Ti_2AlC}$ ceramics elaborated by spark plasma sintering using ultrasonic means / Karolina KOZAK, Ariane Dosi, Guy Antou, Nicolas Pradeilles, Thierry Chotard // Advanced Engineering Materials ; ISSN 1438-1656. — 2016 vol. 18 no. 11, s. 1952–1957. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1956–1957. — K. Kozak - dod. afiliacja: Université de Limoges, SPCTS, Limoges, France. — tekst: http://onlinelibrary-1wiley-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/adem.201600372/pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Synthesis of MAX phases via SHS methodSynteza faz MAX metodą SHS / KOZAK K., CHABIOR K., BOROWIAK P., CHLUBNY L., LIS J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120. — K. Kozak - dod. afiliacja: Université de Limoges, France

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Thermomechanical properties and deformation mechanisms of spark plasma sintered $Ti_{3}SiC_{2}$ and $Ti_{2}AlC$ ceramicsWłaściwości termomechaniczne oraz mechanizmy deformacyjne materiałów $Ti_{3}SiC_{2}$ i $Ti_{2}AlC$ wytworzonych metodą SPS / KOZAK K., Dosi A., Antou G., Pradeilles N., Chotard T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 119. — K. Kozak - pierwsza afiliacja: Université de Limoges, France

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych