Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kossakowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony ŚrodowiskaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Analiza cyklu życia jako narzędzie do oceny oddziaływania na środowisko, na przykładzie oceny systemu gospodarki odpadami komunalnymi[Life cycle assessment as a tool for environmental impact assessment, based on an example of a municipal waste management system] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 204. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i efektywne metody ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich (REE) ze źródeł odpadowych[ENVIREE project - environmentally friendly and effective methods of extraction of rare earth elements (REE) from waste sources] / Karolina KOSSAKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych