Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kojder-Ogarek, mgr inż.

pracownik administracyjny

Pion Kanclerza
DA, Pion Dyrektora AdministracyjnegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Analiza krajowego przemysłu wydobywczego[Analysis of national mining industry] / Ewa KOJDER-OGAREK, Oleksandr Ivashchuk // W: Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 87

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Analiza wtórnego rynku aluminium w wybranych krajach Europy Wschodniej[Analysis of market of secondary aluminum in chosen countries of east Europe] / Oleksadr Ivashchuk, Ewa KOJDER-OGAREK // W: Konferencja ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 28

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Rola innowacyjnych narzędzi finansowych w zapewnieniu stabilnego rozwoju przedsiębiorstwRole of innovative financial tools in ensuring the stable development of enterprises / Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio, Ewa KOJDER-OGAREK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 46, s. 302–314. — Bibliogr. s. 313, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: hedging, innowacja, rynek finansowy, opcja finansowa, współczynniki wrażliwości opcji

    keywords: innovation, hedging, financial market, financial option, option sensitivity coefficients