Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Klaja-Gaweł, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania PrzedsiębiorstwemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Niska efektywność pracy konsekwencją niezadowolenia pracowników z prowadzonej polityki personalnej – studium przypadku organizacji znajdującej się w kryzysieA low efficiency of work as a consequence of employees' dissatisfaction with hr policy – case study of organization in crisis / Beata KLAJA-GAWEŁ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9167. — 2016 nr 3, s. 110–121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 120–121, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf

  • słowa kluczowe: efektywność pracy, satysfakcja z pracy, strategia personalna, praktyki personalne, kryzys w organizacji, polityka personalna

    keywords: work efficiency, personal practices, job satisfaction, crisis in the organization, personnel strategy, personnel policy

2
  • Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowejHRM practices and the level of organizational commitment, based on the example of railway industry enterprise / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / red. nauk. Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. — ISBN: 978-83-64927-63-8. — S. 227–237. — Bibliogr. s. 236–237, Streszcz., Abstr.

  • słowa kluczowe: zaangażowanie afektywne, zaangażowanie organizacyjne, zaangażowanie użytkowe (trwania), praktyki personalne

    keywords: HRM practices, affective commitment, organizational commitment, continuance commitment

3
  • Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowyThe employee relationship management and the level of organizational trust (institutional trust), based on the research in the organization representing the railway transport / Beata KLAJA-GAWEŁ // W: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Moczydłowska, Zofia Patora-Wysocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź ; Warszawa] : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, [2016]. — (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486 ; T. 17 z. 4 cz. 3). — S. 225–239. — Wymagania systemowe: 239. — Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf [2016-09-30]. — Bibliogr. s. 238–239, Abstr.

  • keywords: organization, institutional trust, organizational trust, relationships in the group, railway transport, Employee Relationship Management (ERM)