Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Kaźnica, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykładzie masy ze szkłem wodnymAnalysis of the drying process of moistened surface layers of sand moulds and cores on the example of moulding sand with water glass / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 29–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: szkło wodne, formy piaskowe, warstwy wierzchnie, wysychanie

  keywords: water glass, drying, surface layers, sand moulds

2
 • Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form piaskowych : streszczenie[Analysis of the process of drying of moist surface layers of sand moulds : abstract] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Joanna KOLCZYK // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe : streszczenie[The research of protective coatings on chill-moulds : abstract] / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metaloweStudies of protective coatings used for metal moulds / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, formy metalowe, lepkość dynamiczna, badania chromatograficzne

  keywords: dynamic viscosity, metal moulds, protective coatings, chromatographic tests

5
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze : streszczenie[The speed rate research of curing of selected self-hardening moulding sands at low temperature : abstract] / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturzeStudies of hardening kinetics of selected self-hardening masses at low temperatures / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 379–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kinetyka utwardzania, badania ultradźwiękowe, sypkie masy samoutwardzalne

  keywords: hardening kinetics, loose self-hardening masses, ultrasound examinations

7
 • Czynnik czasu w procesie sorpcji wilgoci w warstwy wierzchnie form i rdzeni piaskowych[Time factor in moisture sorption process into surface layers sand moulds and cores] / Natalia KAŹNICA // W: 54. konferencja studenckich kół naukowych pionu hutniczego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 11 maja 2017 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 395. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kolanaukowe.agh.edu.pl/ph/dzialalnosc/54.%20Konferencja%20SKNPH%20-%20zeszyt.pdf [2017-05-23]. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Effectiveness of protective action of coatings from moisture sorption into surface layer of sand moulds / N. KAŹNICA, J. ZYCH // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no 4, s. 2111–2116. — Bibliogr. s. 2115–2116. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-18. — tekst: https://goo.gl/aKJFkp

 • keywords: surface layer, protective coatings, furan moulding sands, moisture sorption

9
 • Influence of the hardener type on the hardening process kinetics of the selected self-setting sands / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, Z. Pyziak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 no. 1, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/EgSnBB

 • keywords: hardening kinetics, loose self-setting sands, ultrasound investigations

10
 • Investigations of the sorption process' kinetics of sand moulds' surface layers under conditions of a high air humidity / N. KAŹNICA, J. ZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • keywords: surface layer, water glass, furan moulding sands, alkyd moulding sands, sand moulds, moisture sorption

11
 • Logistyka ciekłego metalu na przykładzie odlewni żeliwaThe liquid metal logistics on the example of a cast iron foundry / Natalia KAŹNICA, Joanna KOLCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9108–9113. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9112–9113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ciekły metal, odlewnia żeliwa, procesy uszlachetniania, zalewanie, topienie

  keywords: iron foundry, liquid metal, melting metals, modification process, pouring

12
 • Nowe rozwiązania w dziedzinie organicznych spoiw formierskich[New solutions in the field of organic foundry binders] / A. GRABARCZYK, N. KAŹNICA, K. MAJOR-GABRYŚ, St.\M. DOBOSZ // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2015 z. 17, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-18-6. — XI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2015 : Ustroń–Jaszowiec, 28–30 maja 2015

 • słowa kluczowe: masy formierskie, wytrzymałość na zginanie, żywice furfurylowe, dodatki biodegradowalne

13
 • Określenie właściwości reologicznych mas ceramicznych stosowanych w technologii wytapianych modeliRheological properties of typical ceramic slurries used in the lost wax technology / J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, N. KAŹNICA // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 63–66. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Procesy pochłaniania wilgoci z otoczenia i wysychania na przykładzie wierzchnich warstw form odlewniczychMoisture sorption and desorption processes on the example of moulding sands' surface layers / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts_doktoranci/2..pdf} [2015-12-21]

 • słowa kluczowe: masy formierskie, warstwa wierzchnia, formy piaskowe, wysychanie, pochłanianie wilgoci

15
 • Procesy pochłaniania wilgoci z otoczenia i wysychania na przykładzie wierzchnich warstw form odlewniczychMoisture sorption and desorption processes on the example of moulding sands' surface layers / N. KAŹNICA, J. ZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, warstwa wierzchnia, formy piaskowe, wysychanie, pochłanianie wilgoci

16
 • Rheological properties of typical ceramic slurries used in the lost wax technology / J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, N. KAŹNICA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 197–201. — Bibliogr. s. 201, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/hJ7zV7

 • keywords: rheological properties, non-Newtonian fluid, ceramic slurries

17
 • Role of sand grains in sorption processes by surface layers of components of sand moulds / N. KAŹNICA, J. ZYCH // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: surface layer, furan moulding sands, castings defects, moisture sorption, sand grains

18
 • Role of sand grains in sorption processes by surface layers of components of sand moulds / N. KAŹNICA, J. ZYCH // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 87–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/JllJl9

 • keywords: surface layer, casting defects, furan moulding sands, moisture sorption, sand grains

19
 • Skuteczność ochronnego działania powłok przed wnikaniem wilgoci w wierzchnie warstwy form piaskowychEffectiveness of protective action of coatings from moisture sorption into surface layer of sand moulds / N. KAŹNICA, J. ZYCH // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Sorpcja wody przez wierzchnie warstwy form piaskowych w warunkach wysokiej wilgotności powietrza[The sorption of water in moulding sands' surface layer in high humidity conditions] / N. KAŹNICA, A. GRABARCZYK, J. ZYCH // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2015 z. 17, s. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-63605-18-6. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — XI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2015 : Ustroń–Jaszowiec, 28–30 maja 2015

 • słowa kluczowe: masa formierska, szkło wodne, żywica furanowa, nasiąkliwość, sorpcja wody

21
 • Sposób badania przebiegu procesu pochłaniania wilgoci z atmosfery przez masy formierskie ze spoiwami i próba jego opisu za pomocą równania matematycznego[Test method of moisture sorption process in moulding sands’ surface layer and the attempt to describe this process by mathematical equation] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH // W: III Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 7.05.2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2015]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2015/7.pdf [2015-06-15]

 • słowa kluczowe: masy formierskie, szkło wodne, żywica furanowa, wymiana wilgoci

22
 • Technika ultradźwiękowa w badaniach mas formierskich[Ultrasonic technique in investigations of moulding sands] / Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 93

 • słowa kluczowe: masy formierskie, pochłanianie wilgoci, technika ultradźwiękowa, utwardzanie masy, sztywność form

23
 • The liquid metal logistics on the example of a cast iron foundry / Natalia KAŹNICA, Joanna KOLCZYK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 158

 • keywords: iron foundry, liquid metal, modification process, pouring, melting metal

24
 • Wpływ nanocząsteczek $Al_{2}O_{3}$ wprowadzanych do masy formierskiej ze szkłem wodnym na proces wiązania masy i jej właściwości technologiczne[Influence of $Al_{2}O_{3}$ nanoparticles inserted into molding sand with water glass on bonding process and technological properties] / Natalia KAŹNICA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencji Młodych Naukowców : VII edycja : 6.12.2014 Kraków, 13.12.2014 Łódź : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — Na okł. dod.: Wrocław 16.01.2015 - ekologia i środowisko, 16.01.2015 - rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, 17.01.2015 - nauki przyrodnicze, 18.01.2015 - nauki inżynieryjne. — e-ISBN: 978-83-63058-44-9. — S. 246. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 246. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ nanocząstek $Al_{2}O_{3}$ wprowadzanych do masy formierskiej ze szkłem wodnym, na proces wiązania masy i jej właściwości technologiczne[Influence of $Al_{2}O_{3}$ nanoparticles added to moulding sand with water glass on binding process and technological properties] / Natalia KAŹNICA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 1, T. 1–4 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-46-3. — S. 1046–1051. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1051, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 3: Chemia/Biochemia

 • słowa kluczowe: masa formierska, wybijalność, szkło wodne, kinetyka utwardzania, gamma-Al2O3