Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Jurczyk, mgr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii ZarządzaniaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Algorytmy genetyczne jako narzędzie służące optymalizacji poziomu zapasów[Optimizing inventory using genetic algorithms] / Krzysztof JURCZYK // W: TransLogistics 2011 : zbiór prac prezentowanych podczas VII Ogólnopolskiego Forum Studentów Transportu i Logistyki : Wrocław 01–02.12.2011 / Koło Naukowe LOGISTICS, Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. — ISBN: 978-83-7493-650-7. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 12–13.. — Afiliacja Autora: Koło Naukowe TRANSPEED, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza kondycji komponentów prototypowych po wysyłceAnalysis of components condition after shipment / BARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14021–14025. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14025, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowychAnalysis of shipment of prototype components / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

4
 • Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowych – studium przypadkuAnalysis of shipment of prototype components – a case study / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobre Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kod taryfy celnej, KTC, odprawa celna

  keywords: customs, customs tariff

5
6
 • Central planning procedures on the example of „X” enterprise : [poster] / Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2011 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011 : [materiały konferencyjne] / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Demand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 84–93. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.

 • keywords: inventory management, customer service level, demand forecasting, time series analysis, artificial neural networks (ANN)

8
 • Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące – studium przypadkuImplementation of the decision support system for inventory control and its associated problems – a casy study / Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 316–322. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji

  keywords: inventory management, customer service level, decision support system

9
10
 • Krótkoterminowe prognozowanie wielkości popytu z wykorzystaniem klasycznych metod predykcji na przykładzie międzynarodowego przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjnegoShort-term demand forecasting using classical forecasting methods on the example of an international production and distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9076–9084. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9084, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie popytu, analiza szeregu czasowego

  keywords: demand forecasting, time series analysis

11
 • Logistyczne aspekty funkcjonowania biogazowniLogistical aspects of biogas plant operation / Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Magdalena Krzywda // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 310–315. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, proces logistyczny, biogazownia

  keywords: supply chain, biogas plant, logistic process

12
 • Metoda ustalania liczby powtórzeń eksperymentu symulacyjnego o skończonym horyzoncie czasowymMethod of determination of number of replacations of terminating simulation experiments / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ; ISSN 2451-4543. — 2016 t. 78, s. 78–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: symulacja, harmonogramowanie, analiza danych wyjściowych

  keywords: scheduling, simulation, output data analysis

13
 • Modeling and simulation of logistics processes – randomness and uncertainty of input data : abstractModelowanie i symulacja procesów logistycznych – analiza problematyki losowości i niepewności danych wejściowych : streszczenie / Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Multiechelon inventory management - current state of art analysis' and proposed future research issues / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Non-deterministic factors in simulation models of logistics processes / Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, Lech BUKOWSKI // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Repubkic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 44. — Pełny tekst W: CLC 2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian logistics congress 2012 : November 7th – 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, VSB Technical University Ostrava, TU, AGH. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-87294-33-8.— S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Nondeterministic factors in simulation models of logistics processes / Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, Lech BUKOWSKI // W: CLC'2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jeseník, Czech Republic : congress proceedings (reviewed version). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : TANGER Ltd.], 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-36-9. — S. 529–535. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 534–535, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Nowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktuModern production line for carbon-based fuels providing high quality of the finished products / Wojciech WOŹNIAK, Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 814–823. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 822–823, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie jakością, węglowe paliwa kwalifikowane, linia produkcyjna

  keywords: quality management, carbon-based fuels, production line

18
 • Optymalizacja procesu produkcji węglowych paliw kwalifikowanych na przykładzie przedsiębiorstwa F. H. U. MEDEX sp. z o. o.Optimization of the qualified coal fuels production process on the example of F. H. U. MEDEX sp. z o. o. enterprise / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 239–252. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 252, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: węglowe paliwa kwalifikowane, optymalizacja procesu produkcyjnego, algorytm simpleks

  keywords: qualified coal fuels, production process optimization, simplex algorithm

19
 • Prognozowanie wielkości sprzedaży z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie przedsiębiorstwa branży kwiatowejSales forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of flower industry enterprise / Krzysztof JURCZYK, Agata KUTYBA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 323–333. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie popytu

  keywords: artificial neural network, demand forecasting

20
 • Quantitative methods in logistics management / Paweł Hanczar, [et al.], Marek KARKULA, Krzysztof JURCZYK, [et al.], Katarzyna MAJEWSKA, Jerzy FELIKS, [et al.]. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2014. — 143, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0565). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-713-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Reliability of label for prototypes / Marcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-70-3. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Selected aspects of spare parts inventory management / Krzysztof JURCZYK, Marek KARKULA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic] : TANGER Ltd., cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-46-8. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

 • keywords: inventory management, demand analysis, literature review, spare parts

23
 • Selected aspects of spare parts inventory management / Krzysztof JURCZYK, Marek KARKULA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland : congress proceedings / AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland, EU [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER Ltd.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Na s. red. dodatkowo: ISBN 978-80-87294-50-5. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: (reviewed version). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-87294-53-6. — S. 318–323. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 322–323, Abstr.

 • keywords: inventory management, demand analysis, literature review, spare parts

24
 • Selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterpriseWybrane problemy towarzyszące implementacji systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjno dystrybucyjnym / Krzysztof JURCZYK, Wojciech Woźniak // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4395–4399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4399, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, poziom obsługi klienta, system wspomagania decyzji

  keywords: inventory management, customer service level, decision support system

25
 • Selected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 120

 • keywords: inventory management, customer service level, decision support system