Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gruszczyński, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8811-0954

ResearcherID: J-9711-2012

Scopus: brak

PBN: 900560

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Accumulation of organic carbon in reclaimed soils : dumping grounds: Bełchatów, Machów, Turów / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2015 nr IV/4, s. 1417–1436. — Bibliogr. s. 1435–1436, Summ.

 • keywords: reclamation, soil organic carbon (SOC)

2
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb[Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31

 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

3
 • Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification unitsAdaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb / Krzysztof URBAŃSKI, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2016 vol. 30 no. 1, s. 127–139. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/2syrIz

 • słowa kluczowe: algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), samoorganizująca mapa (SOM)

  keywords: adaptive algorithms, self-organizing map (SOM), soil classification, Upper Silesian Industrial Region

4
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”Accumulation of organic carbon in Krakowiec clays of reclaimed dump in the “Machów” sulphur mine / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko[Cartographic and soil data analysis in environmental impact assessment procedures] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI ; red. Magdalena Anioł-Mirek. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 160 s., [1]. — Bibliogr. s. 157–[161]. — ISBN: 978-83-7464-166-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

8
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

9
 • An ensemble of neural classifiers and constructivist algorithms in the identification of agricultural suitability complexes of soils on the basis of physiographic information / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // ISRN Soil Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2090-875X. — 2012 art. no. 610567, ekran 1–9. — Tryb dostępu: http://www.isrn.com/journals/ss/2012/610567/ [2012-05-18]. — Bibliogr. ekran 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Application of a set of heterogeneous neural networks to modelling soil classification in mining regions / S. GRUSZCZYŃSKI // W: MPES 2009 ; SWEMP 2009 [Dokument elektroniczny] : Mine Planning and Equipment Selection and Environmental issues and waste management in energy and mineral production : Banff, Alberta, Canada, November 16–19, 2009 : proceedings of the eighteenth international symposium and the eleventh international symposium / eds. Raj K. Singhal [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Irvine : The Reading Matrix Inc., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-0-9784416-0-9. — ISSN 1913-6528. — S. 244–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Assessment of suitability of various models for estimating cation exchange capacity (CEC)Ocena przydatności różnych modeli szacowania pojemności wymiennej kationów (CEC) / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Polish Journal of Soil Science ; ISSN 0079-2985. — 2009 vol. 42 no. 1, s. 15–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Classification of reclaimed soils in post industrial areas / S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: classification, reclaimed areas, soil quality

13
 • Contemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Tomasz LIPECKI // W: ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016 + CD. — e-ISBN: 978-604-76-1171-3. — S. 174. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. 438–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • keywords: sustainable development, geodesy, geoinformatics, mining surveying, GIS analysis, envirnonmental engineering

14
 • Influence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution systemWpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na zawartość produktów ubocznych chlorowania w krakowskiej sieci wodociągowej „Bielany” / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 13471–13476. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13476, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczychClassification of soils in post mining areas reclamation / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010, Szczyrk. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: obserwacja profilu gleby, rekultywacja terenów górniczych, algorytm klasyfikacji bonitacyjnej gleb

16
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, predictive models

17
 • Modelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczychA modeling of soil classification by applying the complex of classifiers from a point of view of a forecasting the effects of mining transformations / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Modelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznychModeling the position of agricultural suitability units of soils on the basis of the limited physiographic information processing with digitized cartographic materials / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Soil Science Annual ; ISSN 2300-4967. — 2015 vol. 66 no. 3, s. 98–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modele adaptacyjne, mapa glebowo-rolnicza, kompleks przydatności rolniczej, digitalizacja, inteligencja obliczeniowa

  keywords: adaptive models, computational intelligence, agricultural soil map, soil capability units, digitization of maps

19
 • Perspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczychProspect of application of digital cartography of soils in the evaluation of soil pollution in post-mine areas / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 52–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, monitoring, deformacja terenu

  keywords: monitoring, mining, area deformation

20
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki WisłyThe need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistula river / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

21
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowiskCarbon sequestration related to development dumping grounds / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 125–140. — Bibliogr. s. 138–140, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sekwestracja węgla związana z zagospodarowaniem zwałowiskCarbon sequestration in the light of dumping grounds' development / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel brunatny, kopalnia soli, badania naukowe

  keywords: reclamation, lignite, salt mine, research

23
 • Standards for mining and quarrying / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: Standards and thresholds for impact assessment / eds. Michael Schmidt, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Environmental Protection in the European Union ; ISSN 1613-8694 ; vol. 3). — ISBN: 978-3-540-31140-9. — S. 185–202. — Bibliogr. s. 201–202. — W bazie Web of Science ISBN: 978-3-540-31141-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • The Bayesian model of the interdependencies between soil sorption featuresModel Bayesowski współzależności między cechami sorpcyjnymi gleb / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • keywords: belief network, soil sorption feature, interdependencies