Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Gajewska, dr inż.

asystent

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i NanotechnologiiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation / B. DUBIEL, P. Indyka, A. KRUK, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ, K. BERENT, M. GAJEWSKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1–2] CP3

 • keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

3
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformationCharakterystyka wydzieleń faz TCP w monokrystalicznym nadstopie CMSX-4 po wysokotemperaturowym wyżarzaniu i pełzaniu / Beata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Izabela KALEMBA-REC, Tomasz MOSKALEWICZ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 4, s. 150–155. — Bibliogr. s. 154. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, monokrystaliczne nadstopy niklu, pełzanie, fazy TCP

  keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

4
 • Charge transfer tuning in $TiO_{2}$ hybrid nanostructures with acceptor-acceptor systems / K. PILARCZYK, K. Lewandowska, K. MECH, M. KAWA, M. GAJEWSKA, B. Barszcz, A. Bogucki, A. PODBORSKA, K. SZACIŁOWSKI // Journal of Materials Chemistry. C ; ISSN 2050-7526. — 2017 vol. 5 iss. 9, s. 2415–2424. — Bibliogr. s. 2423–2424. — K. Pilarczyk – dod. afiliacja: Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH ; M. Kawa – dod. afiliacja: Faculty of Energy and Fuels AGH. — tekst: https://goo.gl/yibcJ1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Crystallography and morphology of chromium rich eutectic carbides in an As-cast Fe-Cr-C alloy crystallized in non-equilibrium conditions / K. WIECZERZAK, P. BAŁA, T. TOKARSKI, M. GAJEWSKA // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2016 vol. 130 no. 4, s. 1007–1009. — Bibliogr. s. 1009. — P. Bała – dod. afiliacja: ACMiN. — XXIII conference on Applied crystallography : Krynica Zdrój, Poland, September 20–24, 2015. — tekst: https://goo.gl/QS6eOO

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Degradation mechanism of $Li_{2}MnSiO_{4}$ in $Li-ion$ batteries / M. Świętosławski, M. Molenda, M. GAJEWSKA, R. Dziembaj // Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 34. — Bibliogr. s. 34. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: Li-ion batteries, cathode materials, structural stability, Li2MnSiO4, degradation mechanism

7
8
9
 • Enhancement of electrochemical performance of $LiMn_{2}O_{4}$ spinel cathode material by synergetic substitution with Ni and S / Monika Bakierska, Michał Świętosławski, Marta GAJEWSKA, Andrzej Kowalczyk, Zofia Piwowarska, Lucjan Chmielarz, Roman Dziembaj, Marcin Molenda // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2016 vol. 9 iss. 5 art. no. 366, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/1996-1944/9/5/366/pdf [2017-01-21]. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-13

 • keywords: cathode material, co-doping, electrochemical performance, Li-ion battery, LiMn2O4 spinel

10
 • Growth and characterisation of pulsed-laser deposited TiN thin films on cube-textured copper at different temperatures / G. SZWACHTA, M. GAJEWSKA, S. KĄC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2B, s. 1031–1038. — Bibliogr. s. 1037–1038. — G. Szwachta – dod. afilicja: ACMiN. — tekst: http://goo.gl/jyYtVi

 • keywords: PLD, microstructure, thin films, deposition, coated conductors

11
 • Hierarchically structured ZSM-5 obtained by optimized mesotemplate-free method as active catalyst for methanol to DME conversion / M. Rutkowska, D. Macina, Z. Piwowarska, M. GAJEWSKA, U. Diaz, L. Chmielarz // Catalysis Science & Technology ; ISSN 2044-4753. — 2016 vol. 6 iss. 13, s. 4849–4862. — Bibliogr. s. 4861–4862. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-24. — tekst: https://goo.gl/tmqB0l

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Hydrogen sensor of $TiO_{2}$-based nanomaterialsSensor wodoru na bazie nanomateriałów $TiO_{2}$ / B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, K. ZAKRZEWSKA, M. GAJEWSKA, M. RADECKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 935–940. — Bibliogr. s. 939–940. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: Cr dopant, TiO2 nanomaterials, hydrogen sensor

13
14
 • Influence of experimental conditions on deposition of silver nanoparticles onto surface of graphene oxide / Marek WOJNICKI, Izabela MANIA, Mateusz MARZEC, Marta GAJEWSKA, Krzysztof MECH // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Microstructure of AlN-rich composite zones produced \emph{in situ} in aluminium / Marta GAJEWSKA // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Modification of gas sensing properties of $TiO_{2}$ nanomaterials by aliovalent and isovalent cations / B. ŁYSOŃ-SYPIEŃ, A. KUSIOR, M. RADECKA, M. RĘKAS, J. ŻUKROWSKI, M. GAJEWSKA, K. Michalow-Mauke, T. Graule, K. ZAKRZEWSKA // W: EAAOP-4 : European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : 21–24 October 2015, Athens, Greece : conference, programm, book of abstracts / University of Patras, Aristotle University of Thessaloniki. — [Greece : s. n.], [2015]. — S. 157. — Pełny tekst dostępny online. — Tryb dostępu: {http://www.eaaop4.com/wp-content/uploads/formidable/PP1-24.pdf}. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3.

18
 • Multifunctional carbon aerogels derived by sol-gel process of natural polysaccharides of different botanical origin / M. Bakierska, A. Chojnacka, M. Świętosławski, M. Molenda, P. Natkański, M. GAJEWSKA, R. Dziembaj // Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, S. 45. — Bibliogr. s. 45. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: sol-gel, pyrolysis, polysaccharides, starch, carbon aerogel

19
20
 • New synthesis method of hierarchically structured ZSM-5 mesotemplate-free route: physicochemical characterization and catalytic activity in methanol to DME conversion / M. Rutkowska, D. Macina, Z. Piwowarska, M. GAJEWSKA, U. Diaz, L. Chmielarz // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • New type of catalysts for synthesis of green fuel additve – dimethyl ether, based on mesopore-structured ZSM-5 zeolite / M. Rutkowska, D. Macina, Z. Piwowarska, M. GAJEWSKA, U. Diaz, L. Chmielarz // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Preliminary study of structural changes in ${Li_2MnSiO_4}$ cathode material during electrochemical reaction / Michał Świętosławski, Marcin Molenda, Marta GAJEWSKA // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2016 vol. 9 no. 4, s. 1641003-1–1641003-4. — Bibliogr. s. 1641003-4. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-16

 • keywords: degradation, cathode material, Li-ion batteries, transmission electron microscopy, Li2MnSiO4

23
 • Pt-Co multilayered nanowire arrays: synthesis and magnetic properties / K. E. HNIDA, A. ŻYWCZAK, M. GAJEWSKA, M. PRZYBYLSKI, G. D. Sulka // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 90. — Bibliogr. s. 90. — K. E. Hnida – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sol-gel synthesis, structural and electrical properties of $Li_{2}CoSiO_{4}$ cathode material / Michał Świętosławski, Marcin Molenda, Piotr Natkański, Piotr Kuśtrowski, Roman Dziembaj, Marta GAJEWSKA // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2014 vol. 7 no. 6, s. 1440001-1–1440001-4. — Bibliogr. s. 1440001-4

 • keywords: cathode material, Li-ion batteries, sol-gel, electrical conductivity, Li2CoSiO4

25