Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Dziarmagowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów ŻelazaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • A model of ferrous oxide reduction in steelmaking slag volumeModel redukcji tlenku żelaza w objętości żużla stalowniczego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 485–489. — Bibliogr. s. 489

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Możliwości wykorzystywania fazy niemetalicznej otrzymywanej w procesie redukcji żużli stalowniczych do wytwarzania rafinacyjnej mieszanki żużlotwórczejPossibilities for the utilization of the non-metallic phase obtained in the steelmaking slag reduction process for manufacturing of a refining slag-forming compound / Marek DZIARMAGOWSKI, Bartłomiej ZAWADA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : V międzynarodowa konferencja : Krynica, 8–10 czerwca 2011 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, requirements for quality : V international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, 2011. — ISBN: 978-83-932594-0-3. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Określenie właściwości wytrzymałościowych naskórka pasma pod krystalizatorem dla symulacji procesu ciągłego odlewania wybranych gatunków stali w pakiecie ProCASTThe determination of strength properties of the shell strand below the mould for constinuous casting process simulation of selected grades of steel in the ProCAST software package / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Krzysztof KONOPKA // W: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali : praca zbiorowa / pod red. nauk. Artura Hutnego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2013. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 36). — ISBN: 978-83-63989-11-8. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

7
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 9, s. 667–669. — Bibliogr. s. 669

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

8
 • Possibilities for the utilisation of steelmaking slags for the production of slag-forming materialsMożliwości wykorzystania żużli stalowniczych do wytwarzania materiałów żużlotwórczych / M. DZIARMAGOWSKI, B. ZAWADA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 829–836. — Bibliogr. s. 836

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Production of slag-forming materials in the steelmaking slag reduction processWytwarzanie materiałów żużlotwórczych w procesie redukcji żużli stalowniczych / M. DZIARMAGOWSKI, T. KARGUL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Research on the dynamics of the BOF slag reduction processBadania dynamiki procesu redukcji żużla konwertorowego / B. ZAWADA, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rozwój zintegrowanego procesu produkcji blach taśmowychDevelopment of compact strip production / Marek DZIARMAGOWSKI, Tomasz KARGUL, Michał Skalski // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 15–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FALKUS Jan, DZIARMAGOWSKI Marek, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna, PAWŁOWSKI Czesław, ŚLĘZAK Wojciech, KONOPKA Krzysztof. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402713 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 17, s. 32-33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402713A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

13
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI, Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Czesław PAWŁOWSKI, Wojciech ŚLĘZAK, Krzysztof KONOPKA. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225107 B1 ; Udziel. 2016-09-15 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225107B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

14
 • Sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych elementów zawierających żelazo[Method for removing permanently bounded iron containing elements from aluminium alloy scrap] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Nykiel Jerzy JN METALL, Tarnobrzeg ; wynalazca: Nykiel Jerzy, Nykiel Mateusz, DZIARMAGOWSKI Marek, FALKUS Jan, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, KONOPKA Krzysztof, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna. — Int.Cl.: C22B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410502 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410502 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410502A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
 • Tests of steel rheological properties at higher temperatures for computer simulation in ProCAST softwareBadania właściwości wytrzymałościowych stali w podwyższonych temperaturach na potrzeby symulacji komputerowych w pakiecie ProCAST / K. SOŁEK, M. DZIARMAGOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1463–1466. — Bibliogr. s. 1465–1466

 • keywords: mechanical properties, tensile test, rheological model

18
 • The methods of calculating the solidifying strand shell thickness in a continuous casting machine / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. DZIARMAGOWSKI, A. BUCZEK, J. Pióro // W: „Iron and steelmaking” [Dokument elektroniczny] : XXII międzynarodowa konferencja naukowa : Czarna, 18–20 październik 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Tyt. przejeto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The methods of calculating the solidifying strand shell thickness in a continuous casting machine / K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. DZIARMAGOWSKI, A. BUCZEK, J. Pióro // Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • keywords: continuous casting process, mould, shell thickness