Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Dytczak, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w EnergetyceOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Activity sequence influence on construction schedule effects while including adverse weather conditions / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 5, Badania doświadczalne i awarie konstrukcji budowlanych / pod red. nauk. Marcina Gajewskiego, Stanisława Jemioło. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-271-3. — S. 129–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A survey of AHP and ANP applications in civil engineering and urban management / Grzegorz GINDA, Mirosław DYTCZAK // W: ISAHP2016 [Dokument elektroniczny] : International Symposium on the Analytic Hierarchy Process : August 4–August 7, 2016, London, UK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : Creative Decision Foundation, cop. 2016. — (ISAHP Proceedings ; ISSN 1556-830X). — e-ISBN: 978-1-888603-44-1. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/isahp16_proceeding_1143946.pdf [2017-01-20]. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • keywords: survey, AHP, civil engineering, application, ANP, urban management

3
 • Construction schedule of works as combinatorial optimization problemHarmonogramowanie przedsięwzięcia jako zagadnienie kombinatoryczne / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 283–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, harmonogram, przedsięwzięcie budowlane, decyzja, wspomaganie, kolejność prac, sposób wykonania, przydział, zagadnienia kombinatoryczne

  keywords: optimization, construction, decision, support, activity sequence, mode, allocation, combinatorial problem

4
 • DEMATEL-based ranking approachesProcedury rangowania w metodzie DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2016 vol. 16 no. 3 Applicability of quantitative methods to economics, finance, and management, s. 191–202. — Bibliogr. s. 200–201, Abstr.

 • słowa kluczowe: DEMATEL, rozwój, zastosowanie, ważenie, rangowanie

  keywords: DEMATEL, application, development, weighting, ranking

5
 • DEMATEL – a decision-making support tool for an enterpriseMetoda DEMATEL we wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwie / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 13–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, wspomaganie decyzji, DEMATEL, wieloaspektowość, sprzężenie, przyczynowość

  keywords: enterprise, decision-making support, DEMATEL, multiple dimensions, feedback, causality

6
 • Generowanie struktur harmonogramu z jednoczesnym rozwiązywaniem zadań poziomu dolnego różnymi metodamiGeneration of project schedule structure along with solving low level optimisation problems using different methods / Mirosław DYTCZAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2013 nr 2: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, s. 115–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metoda Monte Carlo, przedsięwzięcie, inwestycja, budownictwo, harmonogram, programowanie liniowe, algorytm ewolucyjny

  keywords: scheduling, evolutionary algorithm, Monte Carlo method, linear programming, construction, project investment

7
 • Idea obiektów wzorcowych DAHP w wycenie nieruchomościApplication of dominant alternatives in real estate valuation / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2013 nr 2: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, s. 131–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, wiarygodność, trudnozmierzalność, doświadczenie, wielowzorcowa AHP

  keywords: reliability, real estate, valuation, intangibles, experience, multiple dominant AHP

8
 • Identification of weather insensitive to construction schedulesIdentyfikacja harmonogramu budowlanego niewrażliwego na pogodę / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Nina Szklennik // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 291–297. — Bibliogr. s. 297, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, przedsięwzięcie, harmonogram, sposób wykonania, przydział, prace budowlane, kolejność, niekorzystna pogoda, wrażliwość

  keywords: optimization, construction, sensitivity, activity, allocation, schedule, sequence, execution mode, inclement weather

9
 • Identyfikacja kluczowych elementów sieci transportowej w kontekście jej odporności na zdarzenia kryzysoweIdentification of key transportation network components while preparing for crisis events / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz, Gotowała Beata // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 3095–3100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3100, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: transport, zasoby, eksploatacja, zagrożenie, sieć, infrastruktura krytyczna, prewencja, alokacja, odporność

  keywords: transportation, exploitation, network, thread, allocation, critical infrastructure, prevention, resource, robustness

10
 • Identyfikacja priorytetowych potrzeb utrzymania systemu transportowego przy uwzględnieniu powiązań jego elementówIdentification of priority maintenance needs while including interdependiencies between transportation system components / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1863–1866. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1865–1866, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Metoda DEMATEL we wspomaganiu decyzji w przedsiębiorstwieDEMATEL as a decision-making support tool for an enterprise / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, wspomaganie decyzji, DEMATEL, wieloaspektowość, sprzężenie, przyczynowość

  keywords: enterprise, decision-making support, DEMATEL, multiple dimensions, feedback, casuality

12
 • Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań decyzyjnychDEMATEL in resolving complex decision tasks / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2015 vol. 15 no. 5 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, s. 631–644. — Bibliogr. s. 643–644, Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, DEMATEL, rozwój, zastosowanie, wspomaganie złożonych decyzji

  keywords: management, DEMATEL, application, development, complex decision support

13
 • Modelling a decision map and Bayesian network by means of DEMATELModelowanie map decyzji i sieci Bayesa przy wykorzystaniu metody DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: DEMATEL, mapa decyzji, mapa poznawcza, sieć Bayesa

  keywords: DEMATEL, decision map, cognitive map, Bayesian network

14
 • Modelowanie map decyzji i sieci Bayesa przy wykorzystaniu metody DEMATELModelling a decision map and Bayesian network by means of DEMATEL / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: DEMATEL, mapa decyzji, mapa poznawcza, sieć Bayesa

  keywords: DEMATEL, decision map, cognitive map, Bayesian network

15
 • Optimisation of service portfolio for a small companyOptymalizacja portfela usług małego przedsiębiorstwa / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 21–30. — Bibliogr. s. 29, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, małe przedsiębiorstwo, portfel usług, gra z naturą, wielokryterialna analiza decyzji

  keywords: optimisation, small company, service portfolio, game against nature, multicriteria decision analysis

16
 • Optymalizacja planu przewozów z ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowisko : [streszczenie]Environment-friendly routing of vehicles / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 232. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Optymalizacja planu przewozów z ograniczaniem niekorzystnego wpływu na środowiskoEnvironment-friendly routing of vehicles / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1506–1514. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1512–1514, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Optymalizacja portfela usług małego przedsiębiorstwaOptimisation of service portfolio for a small company / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, małe przedsiębiorstwo, portfel usług, gra z naturą, wielokryterialna analiza decyzji

  keywords: optimisation, decision analysis, small company, service portfolio, game against nature, multi-criteria

19
 • Przetarg jako system „szary” – wspomaganie doboru ekspertów do oceny ofertA tender as a grey system – supporting selection of experts for evaluating bids / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ; ISSN 1643-7772. — 2014 nr 7: Metody ilościowe, s. 73–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: decyzja, inwestycja publiczna, ekspert, ocena, system ,,szary''

  keywords: evaluation, decision, public project, expert, grey system

20
 • Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego : streszczenieReduction of decision making problem model complexity : abstract / Mirosław DYTCZAK, GINDA Grzegorz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: struktura, model, system, redukcja, złożoność, problem decyzyjny

  keywords: model, reduction, structure, complexity, system, decision making problem

21
 • Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnegoDecision making problem model reduction / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Barbara Jastrząbek // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 92–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: model, redukcja, decyzja, złożoność, problem

  keywords: model, reduction, complexity, decision, problem

22
 • Rozwiązywanie zagadnień decyzyjnych współczesnej logistyki – kryteria i metody. Cz. 1, Programowanie decyzjiSolving decision problems in contemporary logistics – evaluation criteria and methods. Pt. 1. Decision programming / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 3076–3083. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3083, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, programowanie, decyzja, ocena, metoda, kryterium

  keywords: evaluation, logistics, decision making, method, decision programming, criterion

23
 • Rozwiązywanie zagadnień decyzyjnych współczesnej logistyki – kryteria i metody. Cz. 2, Analiza decyzjiSolving decision problems in contemporary logistics – evaluation criteria and methods. Pt. 2, Decision analysis / DYTCZAK Mirosław, GINDA Grzegorz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 3085–3094. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3092–3094, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, analiza, decyzja, ocena, metoda, kryterium

  keywords: evaluation, logistics, decision making, method, decision programming, criterion

24
 • Selected intangibility-aware multi-criteria methods for valuation of historical monuments / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research / academic ed. Bogusław Szmygin ; Lublin University of Technology, Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites ICOMOS. — Lublin ; Warsaw : Lublin University of Technology ; Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites ICOMOS, 2015. — ISBN: 978-83-940280-2-2. — S. 39–57. — Bibliogr. s. 56–57. — Toż dostepne online: {http://bc.pollub.pl/Content/12771/heritage.pdf} [2016-04-29]. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology in Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Systemic approach for historical monuments maintenance decision support / Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // W: ISAHP2014 [Dokument elektroniczny] : beyond decision making: to build, to solve, to innovate : international symposium on the Analytic hierarchy process : June 29–July 2, 2014, Washington. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.isahp.org/uploads/p730943.pdf [2014-09-24]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • keywords: management, economy, historical monument, DEMATEL, intangibles, decision, support, financing, AHP/ANP