Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Dubiel, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów OgniotrwałychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Anisotropy and thermal propeties of boron carbide – graphene composites / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Ján Dusza // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 71

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, graphene, boron carbide

2
 • Anisotropy in thermal properties of boron carbide-graphene platelet composites / Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Wojciech PIEKARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Ján Dusza // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 3051–3057. — Bibliogr. s. 3057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-07. — Engineering Ceramics 2015: materials for better life : Smolenice castle, Slovakia, 10–14 May 2015. — tekst: http://goo.gl/F7ihyd

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, boron carbide, graphene platelets

3
 • Fractographic investigations of boron carbide/graphene platelets and silicon carbide/graphene platelets ceramic composites / Richard Sedlak, Alexandra Kovalcikova, Paweł RUTKOWSKI, Vladimir Girman, Aleksandra DUBIEL, Jan Dusza // W: FAC 2016 : Fractography of Advanced Ceramics : the international conference : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} October 2016, Slovakia : book of abstracts / authors: Erika Múdra, Alexandra Kovalčíkova, Ján Dusza. — Košice : Institut of Materials Research. Slovak Academy of Sciences, cop. 2016. — ISBN: 978-80-89782-05-5. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Mechanical and thermal properties of silicon nitride-titanium nitride particulate composites / A. DUBIEL, P. RUTKOWSKI // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Mechanical properties of hot-pressed $Si_{3}N_{4}-TiN$ grain compositesWłaściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych $Si_{3}N_{4}-TiN$ otrzymywanych metodą prasowania na gorąco \emph {HP} / Aleksandra DUBIEL // W: IMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} April 2016] : abstracts = Innowacje technologiczne wytwarzania / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — ISBN: 978-83-940827-2-7. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Mechanical properties of hot-pressed $Si_{3}N_{4}-TiN$ grain compositesWłaściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych $Si_{3}N_{4}-TiN$ otrzymywanych metodą HP / Aleksandra DUBIEL // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 nr 5–6, s. 494–495. — Bibliogr. s. 495. — 5. międzynarodowa konferencja IMT 2016

 • słowa kluczowe: kompozyty, właściwości mechaniczne, azotek krzemu, azotek tytanu

  keywords: mechanical properties, composites, silicon nitride, titanium nitride

7
 • Spiekanie i mikrostruktura tworzyw kompozytowych z układu $Al_{2}O_{3}/ZrO_{2}/grafen$Sintering and microstructure of $Al_{2}O_{3}/ZrO_{2}/graphene$ system composites / Paweł RUTKOWSKI, Piotr Klimczyk, Aleksandra DUBIEL, Ludosław STOBIERSKI, Lucyna Jaworska // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • The impact of TiN content on microstructure and mechanical properties of ceramic particulate composite $Si_{3}N_{4}-TiN$ / Aleksandra DUBIEL, Gabriela GÓRNY, Mirosław Kaczmarczyk, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Raeder

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The influence of hBN addition on mechanical and elastic properties of $Al_{2}O_{3}-TiN$ composite / A. DUBIEL. P. RUTKOWSKI // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 84, poz. C15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Właściwości cieplne anizotropowych kompozytów SiC-grafenThermal properties of anisotropic SiC-graphene composites / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Jan Dusza // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych o osnowie azotku krzemuMechanical properties of silicon nitride particulate composites / DUBIEL A., RUTKOWSKI P., ZIENTARA D., ZIĄBKA M., STOBIERSKI L. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ dodatku TiN na właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych o osnowie $Si_{3}N_{4}$[Effect of TiN on the mechanical properties of composite granular matrix $Si_{3}N_{4}$] / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ dodatku $TiN$ oraz $hBN$ na właściwości skrawne ostrzy z polikrystalicznego tlenku glinuInfluence of $TiN$ and $hBN$ additives on properties of cutting blades made of polycrystalline aluminum oxide / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // W: Obróbka skrawaniem : interakcja proces – obrabiarka / pod red. Pawła Twardowskiego. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013. — (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 7). — ISBN: 978-83-7775-268-5. — S. 25–33. — Bibliogr. s. 32–33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Książka jest efektem VII konferencji naukowej Szkoła Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13 września 2013 r.

 • keywords: friction coefficient, particulate composite, alumina matrix

15
 • Wpływ dodatku $TiN$ oraz $hBN$ na właściwości skrawne ostrzy z polikrystalicznego tlenku glinu[Influence of $TiN$ and $hBN$ additives on properties of cutting blades made of polycrystalline aluminum oxide] / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: 2 CD, s. 708. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32–33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Konferencja naukowa Szkoły Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13.IX.2013

 • słowa kluczowe: tlenek glinu, kompozyty ziarniste, współczynnik tarcia

16
 • Wpływ warunków spiekania na właściwości mechaniczne i aplikacyjne spieków nanometrycznego tlenku glinuInfluence of sintering conditions on mechanical and useful properties of nanometric alumina sinters / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Gabriela GÓRNY // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych