Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony ŚrodowiskaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region / Wojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Application of the bait-lamina method to measure the feeding activity of soil fauna in temperate forests / Beata Klimek, Maria Niklińska, Małgorzata Jaźwa, Marcin CHODAK, Agata Tarasek // Polish Journal of Ecology ; ISSN 1505-2249. — 2015 vol. 63 iss. 3, s. 414–423. — Bibliogr. s. 422–423, Abstr.

 • keywords: forest soils, biodiversity, soil fauna feeding activity, vascular plants, bait-lamina strips

4
 • Composition and activity of soil microbial communities in different types of temperate forests / Marcin CHODAK, Beata Klimek, Maria Niklińska // Biology and Fertility of Soils ; ISSN 0178-2762. — 2016 vol. 52 iss. 8, s. 1093-1104. — Bibliogr. s. 1103–1104, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-08. — tekst: https://goo.gl/D4DRHD

 • keywords: PLFA, plant diversity, CLPP, functional microbial diversity, MicroResp (TM), temperate forest soils

5
6
7
8
9
 • Drivers of soil thermal sensitivity along vegetation diversity gradient in temperate forest / B. K. Klimek, M. C. CHODAK, M. J. Jaźwa, M. N. Niklińska // W: The first global Soil Biodiversity conference [Dokument elektroniczny] : assessing soil biodiversity and role in ecosystem services : December 2–5, 2014, Dijon, France : book of abstracts / Global Soil Biodiversity Initiative. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : [s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 247. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: soil thermal sensitivity, soil functional diversity, forest soil, MicroResp and Biolog system

10
 • Effect of mountain climatic elevation gradient and litter origin on decomposition processes: long-term experiment with litter-bags / Beata Klimek, Maria Niklińska, Marcin CHODAK // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2013 : Vienna, Austria, 07–12 April 2013 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 15). — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Estimation of microbial properties in mine soils using NIR spectroscopy / CHODAK M. // W: Ecology of soil microorganisms : microbes as important drivers of soil processes : 27.4.–1.5.2011, Prague, Czech Republic : abstract book. — [Czech Republic : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Fizjologiczne profile flory bakteryjnej w glebach industrioziemnych zalesionych różnymi gatunkami drzewPhysiological profiles of bacterial communities in post-mining soils afforested with different tree species / Marcin CHODAK, Marcin Pietrzykowski // W: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65\textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 119–120. — Tekst pol.-ang.. — Marcin Chodak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Functional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests / Beata Klimek, Marcin CHODAK, Małgorzata Jaźwa, Maria Niklińska // European Journal of Forest Research ; ISSN 1612-4669. — 2016 vol. 135 iss. 4, s. 731–742. — Bibliogr. s. 740–742, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-01. — tekst: https://goo.gl/843qir

 • keywords: CLPP, functional microbial diversity, Pinus sylvestris L., MicroResp (TM), podzols

14
 • Functional diversity of soil microbial communities under different boreal forests / M. CHODAK, B. Klimek, H. Azarbad, M. Jaźwa // W: The first global Soil Biodiversity conference [Dokument elektroniczny] : assessing soil biodiversity and role in ecosystem services : December 2–5, 2014, Dijon, France : book of abstracts / Global Soil Biodiversity Initiative. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : [s. n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 179. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: boreal forests, community level physiological profiles, plant diversity, microbial diversity

15
16
 • Genetyczna struktura zespołów bakterii i grzybów glebowych w ekosystemach borealnychGenetic structure of soil bacterial and fungal communities in boreal ecosystems / Marcin CHODAK, Beata Klimek, Marcin Gołębiewski // W: „Metagenomy różnych środowisk” : I ogólnopolskie sympozjum mikrobiologiczne : Puławy 20–21 października 2016 r. : [sympozjum organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów] / Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy [etc.]. — [Puławy : IUNG], [2016]. — ISBN: 978-83-7562-232-4. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.. — M. Chodak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
19
20
 • Ochrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoWater protection in Lower Rhine Lignite Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

21
22
 • Relationships between microbial and chemical properties in mine soils reclaimed for forestryZależności pomiędzy mikrobiologicznymi i chemicznymi właściwościami gleb poprzemysłowych zrekultywowanych w kierunku leśnym / Marcin CHODAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Relationships between physico-chemical soil properties and soil microbial community structure and diversity / Marcin CHODAK, Maria Niklińska, Marcin Gołębiewski, Justyna Morawska-Płoskonka, Katarzyna Kuduk // W: Ecotoxicology revisited : proceedings of the 3\textsuperscript{rd} SETAC CEE : annual meeting : [Krakow, 17–19 September 2012] / ed. Dragan M. Jevtić ; CEE. — Kraków : Setac CEE, Forms GROUP, 2012. — ISBN: 978-83-935990-0-4. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rewitalizacja środowiska naturalnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoReclamation of natural environment in Rhine Side Brown Coal Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Soil chemical properties affect the reaction of forest soil bacteria to drought and rewetting stress / Marcin CHODAK, Marcin Gołębiewski, Justyna Morawska-Płoskonka, Katarzyna Kuduk, Maria Niklińska // Annals of Microbiology ; ISSN 1590-4261. — 2015 vol. 65 iss. 3, s. 1627–1637. — Bibliogr. s. 1635–1637, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13213-014-1002-0.pdf

 • keywords: forest soils, pyrosequencing, drought and rewetting stress, bacterial phyla, soil chemical properties