Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra GeomatykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • An analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of KrakowAnaliza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście określania zasięgu służebności przesyłu na przykładzie miasta Krakowa / Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/ojTQI7

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pas służebności przesyłu

  keywords: transmission easement, transmission easement zone, local spatial management plan

2
 • Selected issues of establishing and functioning of the transmission easementWybrane problemy z zakresu ustanawiania i funkcjonowania służebności przesyłu / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: https://goo.gl/3xEFsE

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa

  keywords: transmission easement, perpetual usufruct, easement

3
 • The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-59-9. — S. 609–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • keywords: least squares method, geodetic network, inerrancy establish points, coordinates

4
 • Wybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłuSelected problems from the scope of the establishment of an easement of transmission / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 23–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, przesył energii, służebność przesyłu, prawo własności

  keywords: property, transmission easement, right of ownership, power transmission