Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Burkat, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania ŚrodowiskiemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Implementacja szczupłej rachunkowości – metaanaliza badańLean accounting in practice – empirical research / Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: badania, strumienie wartości, szczupła rachunkowość zarządcza

  keywords: lean accounting, value stream, empirical research

2
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej[Wastage as a measurement object in the methods of lean management accounting] / Monika ŁADA, Halina BURKAT // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 13. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej – wyniki badań literaturowychWaste as an object in Lean Management Accounting methods / Monika ŁADA, Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, strumienie wartości, marnotrawstwo

  keywords: waste, lean accounting, value stream

4
 • Szczupła rachunkowość w praktyce - badania empiryczne[Lean accounting in practice - an empirical study] / Halina BURKAT // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych