Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Brylewska, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • 8 MR zeolites with hierarchical structure – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach, W. MOZGAWA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Hierarchical 8 MR zeolites – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, K. Góra-Marek // W: XX zeolite forum [Dokument elektroniczny] : scientific meeting of the Polish Zeolite Association : 22–26 September 2015, Stryszawa, Poland : book of abstracts / ed. Kinga Mlekodaj. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Polish Zeolite Association, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-929430-9-9. — S. 87–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Hierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie[Hierarchical zeolites - properties and applications] / Kamila BRYLEWSKA // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania naukowe doktorantów V : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 130. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - Dod. afiliacja Autorki: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Hierarchiczny ferieryt: właściwości teksturalno/kwasowe w kontekście zastosowań katalitycznych[Hierarchical ferrierite: textural and acidic properties in relation to catalytic applications] / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, Z. Olejniczak, U. Filek, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 232–233. — Bibliogr. s. 233. — K. Brylewska, W. Mozgawa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; K. Brylewska – dod. afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues / K. A. Tarach, O. Bałazińska, K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, W. MOZGAWA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Mesoporous ferrierite: influence of structural, textural and acidic parameters on catalytic performance in ethanol dehydration / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P85. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Mesoporous ZSM-5 zeolites hosting Fe-species as effective catalysts in $NH_{3}-SCR$ of NO and $NH_{3}-SCO$ reactions / Kamila BRYLEWSKA, Karolina Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P83. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Metody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zstosowanie : [abstrakt][Methods of obtain of mesoporous materials including low- and high-silica zeolites and their potential applications : abstract] / Kamila BRYLEWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 18. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modification of ferrierite through post-synthesis treatments : acidic and catalytic properties / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-19. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/EVjQvy

 • keywords: zeolites, desilication, ferrierite, dealumination, ethanol dehydration

12
 • Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. Góra-Marek, K. A. Tarach, K. BRYLEWSKA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 250–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 40–41. — Bibliogr. s. 41. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów ${Fe^{3+}}$[Selective catalytic reduction of NO with ammonia with the use of the Fe-BEA catalysts: the role of ${Fe^{3+}}$ ions] / K. BRYLEWSKA, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K. A. Tarach, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 230–231. — Bibliogr. s. 231. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Sorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEASorption of $Pb^{2+}$ ions on mesoporous BEA zeolite / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr.. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: sorpcja, zeolity, materiały mezoporowate, spektroskopia w podczerwieni, kationy metali ciężkich

  keywords: sorption, IR spectroscopy, mesoporous materials, zeolites, heavy metal cations

17
 • Sorption of heavy metal cations using natural zeolites / Kamila BRYLEWSKA // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 37–39, Abstr.. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: environmental protection, sorption, zeolites, heavy metal cations, IR studies

18
 • Sorption properties of mesoporous ZSM-5 and BEA zeolites : [abstract] / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Kamil KORNAUS, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 237. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: heavy metals, sorption, IR spectroscopy, zeolites, mesoporosity

19
 • Speciation of Fe(II) sites in Fe-exchanged zeolites / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach // W: XX zeolite forum [Dokument elektroniczny] : scientific meeting of the Polish Zeolite Association : 22–26 September 2015, Stryszawa, Poland : book of abstracts / ed. Kinga Mlekodaj. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Polish Zeolite Association, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-929430-9-9. — S. 85–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Spectroscopic studies of modified synthetic zeolites $ZSM-5$ and mordenite / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 288. — Bibliogr. s. 288. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: IR spectroscopy, zeolites, heavy metal cations

21
 • Standard and fast selective catalytic reduction of NO with $NH_{3}$ on zeolites $Fe-BEA$ / Magdalena Jabłońska, Gérard Delahay, Krzysztof Kruczała, Artur Błachowski, Karolina A. Tarach, Kamila BRYLEWSKA, Carolina Petitto, and Kinga Góra-Marek // Journal of Physical Chemistry. C ; ISSN 1932-7447. — 2016 vol. 120 iss. 30, s. 16831–16842. — Bibliogr. s. 16840–16842, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-06. — K. Brylewska - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Synteza oraz badania właściwosci strukturalnych i elektrycznych spinelu manganowo-kobaltowego $Mn_{1,5}Co_{1,5}O_{4}$Synthesis and structural and electrical properties of $Mn_{1,5}Co_{1,5}O_{4}$ manganese-cobalt spinel / Michał BOBRUK, Kamila BRYLEWSKA, Andrzej KRUK, Paweł RUTKOWSKI, Anna ADAMCZYK, Mirosław M. BUĆKO, Tomasz BRYLEWSKI // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 16. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Synthesis of geopolymer materials based on metakaoline and their potential application as sorbents / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Arkadiusz KNAPIK, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 182. — Bibliogr. s. 182. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: IR spectroscopy, geopolymers, heavy metal cations

24
 • Synthesis of manganese-cobalt spinel via wet chemistry methods and its properties / Michał BOBRUK, Kamila BRYLEWSKA, Karol Durczak, Kamil WOJCIECHOWSKI, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2017 vol. 43 iss. 17, s. 15597–15609. — Bibliogr. s. 15608–15609, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-18. — tekst: goo.gl/KeA7oo

 • keywords: microstructure, metallic interconnects, solid oxide fuel cell (SOFC), electrical conductivity, spinels, cobalt manganese ceramics

25
 • The sorption of heavy metals cations on hierarchical materials / Kamila BRYLEWSKA, M. KRÓL, T. BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, W. MOZGAWA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 38. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych