Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Bartnik, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania ŚrodowiskiemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Efektywność alokacji zasobów, a procedura budżetowania operacyjnego – studium przypadku[The efficiency of resource allocation and operational budgeting procedure - a case study] / Bartłomiej BARTNIK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 5-6. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Efektywność alokacji zasobów a procedura budżetowania operacyjnego − studium przypadkuEfficiency of resource allocation in relation to operational budgeting procedure – case study / Bartłomiej BARTNIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 29–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: budżetowanie, procedura budżetowa

  keywords: efficiency, budgeting

3
 • Ewolucja modelu zarządzania podmiotem obrotu gazem oraz struktura jego współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego gazuEvolution of gas trade company's management model and its structures of cooperation with gas system operator / Bartłomiej BARTNIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 18–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mechanizmy kontroli, sektor gazowniczy, rynek detaliczny

  keywords: control mechanisms, gas sector, retail market

4
 • Wybrane aspekty pomiaru dokonań podmiotu funkcjonującego na rynku energetycznymSelected aspects of a performance measurement's objectives accomplishment from the perspective of gas and energy retail market enterprise / Bartłomiej BARTNIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2015 nr 77 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 11-20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — XIII konferencja naukowa – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : 18–20.05.2015, Kołobrzeg

 • słowa kluczowe: efektywność, pomiar dokonań, wskaźnik

  keywords: measure, performance measurement, effective