Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa OdkrywkowegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes metgod / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

3
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników sercaMineralogical investigation of electrodes of heart stymulator / Krzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [76–77], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, heart stimulator, mineralization of electrodes

4
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymEmpirical methods of estimating the range of scatter in the opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 = Blasting techniques 2016 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr., Streszcz.. — K. Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozrzut, szacowanie zasięgu rozrzutu

  keywords: scatter, scatter estimation range

5
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowymThe possibilities of usage of geophysical methods in surface mining / Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, metody badań geofizycznych

  keywords: geophysics, surface mining, geophysical research methods

7
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: obalanie kominów, technika strzelnicza, kominy żelbetowe

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

8
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamkówKeeping blasting works in conditions of limited rock fragments scattering / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 = Blasting techniques 2015 : conference proceedings from the international conference : in occasion of the 25\textsuperscript{th} anniversary of SSTVP establlishment / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 32–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.. — Tytuł także w j. słow. ; Krzysztof Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scattering forecasting, prevention and control of scattering

9
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

10
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymTechnological possibilities of reducing scattering range zone in opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

11
 • Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskichThe use of the gasgenerator in mining and engineering works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczyńska // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo i roboty inżynierskie, gazogenerator, cięcie (odspajanie) skał

  keywords: mining and engineering works, gasgenerator, cutting (loosening) rocks

12
 • Wykorzystanie gazogeneratorów do urabiania skałUse of gas generator in quarrying / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczynska // W: Trhacia Technika 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Blasting Techniques 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. Člen ZSVTS = Slovakian Society for Blasting and Drilling works, Member of ZSVTS. — Bnská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-5-4. — S. 288–297. — Bibliogr. s. 296–297, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Zastosowanie metod geofizycznych do identyfikacji skał trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowychThe use of geophysical methods to identify hard-to mine rocks in opencast mines / Wiesław KOZIOŁ, Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 1, s. 13–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, utwory trudno urabialne, metoda georadarowa

  keywords: opencast mining, geophysics, GPR method, hard-to mine rocks