Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kwatera, dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcs, *Katedra Ceramiki Specjalnej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Alumina layers synthesized on cemented carbide tools by MOCVD method / SAWKA A., JUDA W., KWATERA A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 74. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 208–211. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Alumina layers synthesized on comented carbide tools by MOCVD methodWarstwy tlenku glinu syntezowane metodą MOCVD na narzędziach z węglików spiekanych / Agata SAWKA, Wiesław JUDA, Andrzej KWATERA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 307–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/333

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metoda MOCVD, warstwa Al2O3, narzędzia z węglików spiekanych, acetyloacetonian glinu

  keywords: microstructure, MOCVD method, Al2O3 layers, cemented carbide tools, Aauminium acetylacetonate

3
 • Amorphous $Si_{3}N_{4}$ layers synthesized on cemented carbide tools using an atmospheric pressure CVD method / A. KWATERA, A. SAWKA, D. KWATERA // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 1997 vol. 88 iss. 1–3, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 1998-05-14. — tekst: https://goo.gl/eFwOiZ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania nad krystalizacją amorficznych warstw ${Al_{2}O_{3}}$ otrzymywanych metodą MOCVDInvestigations on crystalization of ${Al_{2}O_{3}}$ amorphous layers obtained by MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania nad krystalizacją amorficznych warstw $Al_{2}O_{3}$ otrzymywanych metodą MOCVDStudies on crystallisation of amorphous layers of $Al_{2}O_{3}$ obtained by MOCVD / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 494–499. — Bibliogr. s. 499, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania nad syntezą metodą CVD warstw o mało zróżnicowanej grubości na płaskich podłożach w reaktorze rurowymStudies on the synthesis of CVD layers uniform in thickness on planar substrates in a tubular reactor / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 5, s. 405–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda MOCVD, warstwy Al2O3

  keywords: MOCVD method, Al2O3 layers

7
8
9
10
 • Model research on deposition of pure aluminium oxide layers by MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Model research on deposition of pure aluminium oxide layers by MOCVD methodModelowe badania nad syntezą czystych warstw tlenku glinu metodą CVD / A. SAWKA, A. KWATERA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 1121–1124. — Bibliogr. s. 1124. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: cutting tools, MOCVD method, composite layers Al2O3-C/Al2O3

12
 • Model research on synthesis of $Al_{2}O_{3}-C$ layers by MOCVD / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Model research on synthesis of $Al_{2}O_{3}-C$ layers by MOCVDBadania modelowe nad syntezą warstw $Al_{2}O_{3}-C$ metodą MOCVD / A. SAWKA, A. KWATERA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 1125–1128. — Bibliogr. s. 1128. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: cutting tools, MOCVD method, composite layers Al2O3-C/Al2O3

14
 • Osadzanie warstw ${Al_{2}O_{3}}$ na węglikach spiekanych metodą chemicznej syntezy z fazy gazowejDeposition of ${Al_{2}O_{3}}$ layers on cemented carbides by chemical vapour deposition method / Wiesław JUDA, Andrzej KWATERA, Agata SAWKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 651–658. — Bibliogr. s. 657–658

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Osadzanie warstw tlenku samaru na szkle kwarcowymDeposition of samaria layers on quartz glass / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA, Damian Halski, Mirosław M. BUĆKO // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 647–650. — Bibliogr. s. 650

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Otrzymywanie warstw tlenku glinu z acetyloacetonianu glinu metodą CVD w powietrzu[Deposition of aluminium oxide layers using aluminium acetyloacetonate in air by MOCVD method] / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 80. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Otrzymywanie warstw tlenku glinu z acetyloacetonianu glinu metodą CVD w powietrzuDeposition of aluminium oxide layers using acetyloaetonate in air by MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 6, s. 841–844. — Bibliogr. s. 844, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CVD, warstwy kompozytowe, MOCVD, Al2O3-C/Al2O3, węgliki spiekane

  keywords: CVD, composite layers, cemented carbides, MOCVD, Al2O3-C/Al2O3

18
 • Preparation of aluminium oxide layers on cemented carbides using MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA, Wiesław JUDA // W: DF PM 2008 : Deformation and Fracture in Structural PM Materials : international conference : October 19–22, 2008, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts. — [Slovak Republic : s. n.], [2008]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Preparation of aluminium oxide layers on cemented carbides using MOCVD method / A. SAWKA, A. KWATERA, W. JUDA // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2008 vol. 8 no. 3, s. 242–247. — Bibliogr. s. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Properties of aluminium oxide layers deposited on cemented carbides by MOCVD method / W. JUDA, A. KWATERA, A. SAWKA // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2008 vol. 8 no. 3, s. 248–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Synteza drobnoziarnistych warstw tlenku glinu metodą MOCVDSynthesis of fine-grained aluminium oxide layers by MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2011 R. 32 nr 4, s. 715–718. — Bibliogr. s. 718, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Synteza kompozytowego warstwowego elektrolitu $ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}/CeO_{2}+Sm_{2}O_{3}$ metodą MOCVDSynthesis of composite electrolyte of $ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}/CeO_{2}+Sm_{2}O_{3}$ by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 738–741. — Bibliogr. s. 741, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Synteza kompozytowych warstw $Al_{2}O_{3}-C/Al_{2}O_{3}$ metodą MOCVDSynthesis of composite layers of $Al_{2}O_{3}-C/Al_{2}O_{3}$ by MOCVD method / SAWKA A., KWATERA A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 115. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Synteza kompozytowych warstw $Al_{2}O_{3}-C/Al_{2}O_{3}$ metodą MOCVDSynthesis of $Al_{2}O_{3}-C/Al_{2}O_{3}$ layers by the MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 198–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/862

 • słowa kluczowe: metoda MOCVD, warstwa Al2O3

  keywords: Al2O3 layer, MOCVD

25
 • Synteza kompozytu $CeO_{2}+Gd_{2}O_{3}$ dla tlenkowych ogniw paliwowych metodą MOCVDSynthesis of $CeO_{2}+Gd{_2}O_{3}$ composite for solid oxide fuel cells by MOCVD method / Agata SAWKA, Andrzej KWATERA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6, s. 742–744. — Bibliogr. s. 744, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych