Wykaz publikacji wybranego autora

Artem Arustamian

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali NieżelaznychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite materials under vibration loads at higher temperatures
  AutorzyKrzysztof SOŁEK, Dorota KALISZ, Artem ARUSTAMIAN, Anatolij Ishchenko
  ŹródłoJournal of Machine Construction and Maintenance. — 2017 no. 1, s. 93–97
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of strength characteristics of composite material under vibration loads at elevated temperatures : abstract
  AutorzyK. SOŁEK, D. KALISZ, A. ARUSTAMIAN, O. Ishchenko
  ŹródłoProblematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce [Dokument elektroniczny] : automatyzacja procesów produkcyjnych : III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 4–6 lipca 2016 r.. — [Polska : NOT], [2016]. — S. [1–2]
3
 • [referat, 2015]
 • TytułDoświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego "Stahl 1018" w podwyższonych temperaturach
  AutorzyArtem ARUSTAMIAN, Dorota KALISZ
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1]
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDoświadczalne wyznaczenie granicy plastyczności materiału kompozytowego ”Stahl 1018” w podwyższonych temperaturach
  AutorzyA. ARUSTAMIAN, D. KALISZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 7–10
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułIdentification of yield point of polymer-based composite material in the conditions of increased temperatures
  AutorzyA. ARUSTAMIAN, K. SOŁEK, D. KALISZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 1561–1565. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol3_2016/48.pdf
6
 • [referat, 2015]
 • TytułThe study of mechanical properties of composite materials based on polymers
  AutorzyArtem ARUSTAMIAN, Dorota KALISZ
  ŹródłoISC 2015 : 2textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — S. 7