Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Adamczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa GospodarczegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • An attempt to define the concept of start-up company based on inductive research
2
 • Badania jakościowe w naukach o zarządzaniu, na przykładzie metody teorii ugruntowanej
3
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa typu startup w świetle badań jakościowych
4
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorientowanej projektowo
5
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorinetowanej projektowo
6
 • Komercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH
7
 • Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznych
8
 • Konkurencja, współpraca czy koopetycja – relacje między pracodawcami branży IT w Krakowie
9
 • Między ekonomią a zarządzaniem: koncepcja dóbr wspólnej puli
10
 • Model komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce poprzez tworzenie organizacji typu start-up
11
 • Model transferu technologii z uczelni poprzez spółki typu start-up
12
 • Postawy przedsiębiorcze studentów
13
 • Rola start-upów w procesie tworzenia innowacji
14
 • Start-up day [Dokument elektroniczny]
15
 • Start-up technologiczny jako organizacja ucząca się
16
 • Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej
17
 • Wiedza o zachowaniach organizacyjnych w programie kształcenia adeptów zarządzania
18
 • Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej
19
 • Wybrane nurty metodologiczne w kontekście badania przedsiębiorstw kreatywnych
20
 • Zarządzanie wiedzą w projekcie trzy aspekty, których musi być świadom każdy project manager