Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i BudownictwaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy w kontekście obowiązujących regulacji prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej
2
 • Analiza i porównanie aplikacji komputerowych do obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkich
3
 • Bau der Eisenbahnstrecke Kluczbork - Tarnowskie Góry
4
 • Bewertung des Gleisgeometriezustands in Polen
5
 • Diagnostyka nawierzchni i podtorza kolejowego – przepisy a praktyka zawodowa
6
 • Diagnostyka nawierzchni i podtorza kolejowego – przepisy a praktyka zawodowa
7
 • Dopuszczalne odchyłki geometryczne i dokumentacja techniczna do odbioru robót nawierzchniowych-torowych
8
 • Dopuszczalne odchyłki geometryczne i dokumentacja techniczna do odbioru robót nawierzchnowych-torowych
9
 • Geodäsie im Investitionsbauprozess auf den Bahngebieten in Polen
10
 • Geodezja i kartografia
11
 • Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu [Dokument elektroniczny]
12
 • Geometryczne układy połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnych
13
 • Globalisierung im Aspekt des europäischen Bahntransportes
14
 • Koincydencja nierówności toru kolejowego
15
 • Koncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowego
16
 • Kontrola działalności geodezyjnej i kartograficznej [Dokument elektroniczny]
17
 • Monitoring toru bezstykowego
18
 • Monitoring toru bezstykowego
19
 • Monitoring wysokości i odsuwu sieci jezdnej
20
 • Monitoring wysokości i odsuwu sieci jezdnej
21
 • Odbiory torowych robót nawierzchniowych
22
 • Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycji
23
 • Osnowy geodezyjne
24
 • Pomiary odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowych
25
 • Pomiary siły zamykania drzwi