Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bieda, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


ORCID: 0000-0002-9725-5960
ResearcherID: R-7524-2017Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 73, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of real estate area
2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements
3
 • Administrative legal borders run along rivers
4
 • Aktualne problemy katastru w Polsce
5
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
6
 • Analiza postępowań związanych z regulacją stanu prawnego dróg publicznych na przykładzie Chorzowa
7
 • Analiza przeobrażeń wód powierzchniowych płynących w oparciu o mapy historyczne Krakowa
8
 • Analiza rynku nieruchomości na byłych obszarach wiejskich na przykładzie aglomeracji krakowskiej
9
 • Analizy stopnia dopasowania sposobu użytkowania ziemi, jako narzędzie zarządzania konfliktami przestrzennymi
10
 • Analysis of land exposed to the destructive activities of surface flowing waters
11
 • Analysis of the legal methods of agricultural land protection in Central Europe on the example on Poland and Bulgaria
12
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
13
 • Changes in the shape of the river-bed over a period of time at the base of the Vistula river before Cracow
14
 • Chosen issues of geodetic science
15
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland
16
 • Determination of real estate boundaries of the purposes of subdivision process
17
 • Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example
18
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych
19
 • GIS ODYSSEY 2016
20
 • Gospodarka nieruchomościami na tle planowania przestrzennego i procesów budowlanych
21
 • Increase in the number of submitted maps for design purposes as a determinant of proper spatial planning policy
22
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
23
 • Intensyfikacja procesów inwestycyjnych jako wyznacznik prawidłowej polityki przestrzennej
24
 • Kalibracja rastrów klasycznych map ewidencyjnych sporządzonych w kroju obrębowym
25
 • Kierunki rozwoju katastru nieruchomościami