Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Stopkowicz, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
2
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
3
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
4
 • Eksploatacja podziemna złóż szansą dalszego działania kopalń odkrywkowych
5
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
6
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
7
 • Jakie były przyczyny wystąpienia osuwiska w likwidowanej kopalni siarki „Piaseczno”?
8
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008
9
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009
10
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010
11
 • Minerals from the Lubin Copper District and the Lower Silesia, Poland
12
 • Modeling of processes accompanying underground coal gasification
13
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych
14
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
15
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
16
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
17
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
18
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
19
 • Osuwiska wyzwaniem dla współczesnej geoinżynierii
20
 • Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
21
 • Stability analysis of underground mining openings with complex geometry
22
 • Symulacja procesów fizycznych towarzyszących podziemnemu zgazowaniu węgla na podstawie modelowania numerycznego
23
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
24
 • The three-dimensional (3D) numerical stability analysis of Hyttemalmen open-pit
25
 • What were the reasons for the rapid landslide occurrence in ”Piaseczno” open pit?