Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Stopkowicz, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56416472700

PBN: 909532

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
2
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
3
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
4
 • Eksploatacja podziemna złóż szansą dalszego działania kopalń odkrywkowych
5
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
6
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
7
 • Jakie były przyczyny wystąpienia osuwiska w likwidowanej kopalni siarki „Piaseczno”?
8
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
9
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008
10
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009
11
 • Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010
12
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
13
 • Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich
14
 • Minerals from the Lubin Copper District and the Lower Silesia, Poland
15
 • Modeling of processes accompanying underground coal gasification
16
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych
17
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
18
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
19
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
20
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
21
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
22
 • Osuwiska wyzwaniem dla współczesnej geoinżynierii
23
 • Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
24
 • Stability analysis of underground mining openings with complex geometry
25
 • Symulacja procesów fizycznych towarzyszących podziemnemu zgazowaniu węgla na podstawie modelowania numerycznego