Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Andrusikiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego



Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
2
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
3
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
4
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
5
 • Energetic recovery of celulose wastes
6
 • Energetic recovery of celulose wastes
7
 • Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika
8
 • Inter-chamber pillars in Polish salt mining – chosen dimensioning methods in theory and practice
9
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w  dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
10
 • Metodyka oceny górniczego sprzętu roboczego w aspekcie wymagań bezpieczeństwa zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej na przykładzie kombajnu chodnikowego AM-50
11
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region
12
 • Możliwość zmiany sposobu urabiania soli kamiennej w KS Kłodawa
13
 • Nowe rozwiązania technologiczne w procesach pozyskiwania soli warzonej
14
 • Ocena kombajnu chodnikowego AM-50 w aspekcie spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa
15
 • Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 kopalni soli „Kłodawa”
16
 • Possible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
17
 • Possible uses of synthetic gypsum in salt-cavern filling
18
 • Projektowanie filarów międzykomorowych w kopalniach soli w świetle obowiązujących przepisów
19
 • Recycling of rock-salt dust and brine after rock-salt production
20
 • Research on purification effect of saline mine water from the mines KGHM ”Polska Miedź” S. A.
21
 • The estimation of re-exploitation possibilities of part of reserves left in exploitation field number 2 in the “Kłodawa” Salt Mine on the example of the chamber KS-21/600
22
 • Utylizacja odpadów z produkcji soli
23
 • Wpływ górnictwa solnego na powierzchnię terenu
24
 • Wpływ wymiarów filarów międzykomorowych na ich nośność w świetle wybranych rozwiązań analitycznych
25
 • Wybrane problemy projektowania udostępnienia odległych pól eksploatacyjnych na przykładzie Kopali Soli Kłodawa